Poistenie úveru – je bankopoistenie rozumné?

Ak sa rozhodnete bývať vo vlastnom byte alebo dome, pravdepodobne siahnete k možnosti financovania formou úveru. Na vysnívaný domov si vezmete hypotéku z niektorej banky a ak máte slušný a pravidelný príjem, v súčasnosti sú podmienky veľmi výhodné, pretože peniaze sú lacné a úrokové sadzby sú pod percentami inflácie. Ak by tieto podmienky vydržali čo najdlhšie, hodnota majetku vám prirodzene rastie, pretože sa veziete na vlne stúpajúcich cien nehnuteľností.

Každý záväzok je rozumné zabezpečiť. Pri splácaní úveru by ste nemali ísť „nadoraz“, mali by ste si systematicky vytvárať finančnú rezervu, aby ste mohli pri výpadku príjmu najmenej pol roka normálne fungovať. Poistenie nehnuteľnosti je nielen rozumné, ale aj vynútené zo strany banky, ktorá chce poistnú zmluvu vinkulovať vo svoj prospech. Vinkulácia funguje tak, že keby ste napr. vyhoreli, poisťovňa v prvom rade zaplatí zostávajúcu dlžobu banke a zvyšok poistenému.

Pri dlhodobom úvere je nesmierne dôležité osobné finančné zabezpečenie dlžníka alebo dlžníkov, ak sú dvaja, najčastejšie manželia. Poistenie úveru obyčajne pozostáva z niekoľkých zložiek – poistenie pre prípad smrti, invalidity, dlhodobej pracovnej neschopnosti, hospitalizácie a niekedy sa objavuje aj poistenie straty zamestnania alebo poistenie neschopnosti splácať úver.

Bankopoistenie

Tieto riziká vám môže zabezpečiť banka, prostredníctvom bankopoistenia. Banka je dohodnutá s niektorou poisťovňou, že za poistné zahrnuté v splátke hypotéky kryje balík základných rizík spojených s neschopnosťou splácať. Niekedy sa vypočíta jednorazové poistné napr. na 5 rokov a o to bude istina vyššia. Tento spôsob poistenia úveru neodporúčam z viacerých dôvodov:

  • Aj keď dohodnete hypotéku na 30 rokov s fixáciou (garanciou) úrokovej sadzby 5 rokov, k výročiu fixácie budete chcieť hypotéku prehodnotiť a pravdepodobne skončíte v inej banke, v takom prípade zanikne aj poistenie a Vy opäť budete musieť túto otázku riešiť.
  • Pri zmene banky máte ešte stále vysokú dlžobu a keby ste medzičasom vážne ochoreli, poisťovňa vám môže navrhnúť prirážku k poistnému alebo vás odmietne poistiť.
  • Pracovníci bánk sú spravidla v sektore poistena menej odborne zdatní, berú to ako doplnkovú službu, len zaškrtnú jednu položku vo formulári, preto vám spravidla neporadia rovnako kvalitne ako dobrý poisťovací agent.
  • Zdravotný stav sa pri uzatváraní poistenia k hypotéke skúma ledabolo. Keď napr. neuvediete, že užívate lieky na zvýšený tlak alebo astmu, tieto zamlčané informácie môžu mať za následok odmietnutie poistného plnenia. V takom prípade platíte za poistku zbytočne.
  • Bankopoistenie obyčajne nerieši rizikové športy, ale vo výlukách poistných podmienok ich majú spomenuté. Keď napr. lietate na bezmotorovom lietadle alebo ste rekreačný potápač, či motokrosový pretekár, poistné krytie sa na Vás nemusí vzťahovať.
  • Keď vám v banke poistia predmetnú nehnuteľnosť, zaujíma ich zapezpečenie do výšky úveru. Ak si napr. požičiavate len polovicu kúpnej ceny nehnuteľnosti, banka vám sprostredkuje poistenie často len na polovičnú poistnú sumu, čím vám vzniká podpoistenie. Víchrica vám odfúkne strechu rodinného domu, oprava bude stáť 10 000 €, ale poisťovňa vám bude primerane krátiť poistné plnenie o polovicu, 5 000 € teda budete musieť doplatiť z vlastného vrecka.
  • Banku zaujíma len poistenie domu alebo bytu ako nehnuteľnosti, obyčajne vám zariadenie domácnosti a ďalšie dôležité súčasti poistného balíka súkromného majetku nepoistí.

Individuálne poistenie hypotéky

Odporúčam poistenie radšej riešiť individuálne, nezávisle od úveru. Dobrý poisťovací agent vám kvalifikovane poradí, zohľadní rizikové športy, môže nakalkulovať poistenie obidvoch partnerov – dlžníkov alebo aj celej rodiny v jednej poistnej zmluve, čím je obyčajne možné dosiahnuť zaujímavé zľavy a zároveň znížiť administratívnu náročnosť pri spravovaní poistenia.

Odporúčané krytie pri hypotéke

Poistenie majetku

Poistenie bytu alebo domu by malo byť nastavené na novú hodnotu, čo znalci nazývajú východisková hodnota. Ide o takú sumu, ktorú budete potrebovať na znovuobstaranie bytu alebo domu po jeho úplnom zničení, a to v rovnakej lokalite a rovnakom štandarde stavebných materiálov a práce.

K nehnuteľnosti si v jednom balíku poistite aj zariadenie domácnosti, zodpovednosť za škodu všetkých členov domácnosti. Poisťovne dnes bežne ponúkajú aj asistenčné služby a poistenie právnej pomoci.

Dbajte na to, aby vaša poistná zmluva obsahovala doložku o indexácii, čiže pravidelné zvyšovanie poistnej sumy o percento inflácie, aby ste sa po niekoľkých rokoch nedostali do podpoistenia, t. j. podhodnotenia nehnuteľnosti.    

Životné poistenie

Rizikové životné poistenie

Poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou – poistná ochrana prakticky kopíruje postupné znižovanie istiny hypotéky, čo sa priaznivo prejaví v cene poistenia oproti poisteniu s konštantnou poistnou sumou počas celej poistnej doby.

Poistenie invalidity

Poistenie pre prípad invalidity s klesajúcou poistnou sumou je pripoistením k invalidnému poisteniu od Sociálnej poisťovne, ktorý dostanete pri výraznom zhoršení pracovnej schopnosti zo zdravotných dôvodov podľa predpisov o sociálnom zabezpečení. Poistná suma môže byť vyplatená jednorazovo alebo formou dočasného dôchodku. Môžete si vybrať poistné krytie podľa predpokladaného stupňa invalidity:
1. zníženie pracovnej schopnosti nad 40%
2. zníženie pracovnej schopnosti nad 70%
Pri výbere variantu poistenia invalidity je rozumné zohľadniť povolanie. Ak ste programátor, pracovník call centra alebo stavebný projektant, pravdepodobne budete môcť pracovať aj v prípade nižšieho stupňa invalidity. Vtedy si stačí poistiť stupeň invalidity nad 70%. Naopak pri povolaniach, ktoré si vyžadujú dobrý zdravotný stav, napr. policajt, murár, profesionálny športovec alebo obchodný cestujúci, mali by ste uvažovať  o krytí invalidity nad 40%. 

Poistenie dlhodobej práceneschopnosti (PN)

Ak ochoriete len na chrípku a 2 týždne ste vyradený(á) z pracovného procesu, váš príjem to existenčne neohrozí. V prípade, že utrpíte vážnejší úraz napr. pri autonehode alebo ochoriete s dobou hospitalizácie pol roka a ďalšie 3 mesiace sa budete zotavovať doma, budete potrebovať svoj príjem ochrániť. Denné odškodné počas PN je rozumné dojednať s plnením od 29. dňa alebo 60. dňa PN. V týchto variantoch pripoistenia PN môžete dostať lepšiu cenu ako keby ste chceli dostávať odškodné od 1. dňa PN.

Poistenie straty zamestnania

Nie každý, kto príde o robotu, musí nutne skončiť na úrade práce. Napr. šikovný murár, ktorého zamestnávateľ skrachuje, si môže okamžite založiť živnosť a pravdepodobne si ešte polepší. Dobrých remeselníkov je kritický nedostatok. Ak však úradníka nahradí robot a nikdy nebol zvyknutý vykonávať užitočnú a produktívnu prácu, nemá podnikateľského ducha a má slabú kvalifikáciu, žije v regióne s vysokou nezamestnanosťou, mal by dopredu uvažovať o poistení straty zamestnania, aby bol finančne chránený aspoň pol roka alebo rok, kým si nájde novú prácu.

Samozrejme, mohli by sme hovoriť ešte o mnohých užitočných veciach, napr. že jednou poistnou zmluvou je možné poistiť celú rodinu, čím získate zaujímavé zľavy a poistenie je možné rozšíriť o ďalšie riziká ako úrazové poisenie, poistenie kritických chorôb, chirurgického zákroku a podobne. Nechajme však niečo pre poisťovacieho agenta, ktorý vám konkrétne poradí.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >