Poistenie zodpovednosti za škodu – možnosti a hranice

Poistenie zodpovednosti za škodu je v slovenských podmienkach už tradične popoluškou a chudobnou príbuznou ostatných druhov poistenia. Presný opak sa však deje v podmienkach vyspelých ekonomík Európy, Ázie a o USA ani nehovoriac … 

V sérii článkov sa pokúsim prispieť k zvýšeniu povedomia zodpovednosti a poistenia zodpovednosti, ukázať ako sa právo na zodpovednosť za škodu pozerá, ako by teda malo poistenie zodpovednosti  vyzerať a čo by malo obsahovať. V rámci seriálu bude poskytnutý aj úvod do mimoriadne dôležitej problematiky odškodnenia za spôsobenú škodu, ako aj obrany poisteného pred neoprávnenými nárokmi na náhradu škody.

Tiež bude upozornené na najčastejšie chyby, vyskytujúce sa v poisteniach. Hoci seriál je zameraný najmä na poistenie firiem – právnych subjektov, musím zdôrazniť, že právna sústava pozerá na škody a zodpovednosť za škodu bez ohľadu na to, či je za ňu zodpovedná firma alebo jednotlivec. Seriál bude pozostávať z nasledovných jednotlivých častí:

1. História novovekého poisťovníctva v kocke – ako sa to vlastne začalo?
2. Osem mýtov o zodpovednosti
3. Čo má poistenie zodpovednosti obsahovať?
4. Časová  účinnosť poistenia alebo tzv. „Spúšťač poistenia“
5. Výluky z poistenia zodpovednosti
6. Úvod do stanovenia rozsahu a výšky odškodnenia podľa zákona
7. Úvod do zodpovednosti v právnom systéme
8. Možnosti obrany voči nárokom na náhradu škody

Viktor Tegelhoff, autor článku
Viktor Tegelhoff

Autor článku je senior underwriter pre poistenie zodpovednosti za škodu, pracoval vo vrcholovom manažmente slovenských pobočiek veľkých medzinárodných poisťovní GERLING, HDI a Mitsui Sumitomo.

Zobraziť články >