Prečo často horí?

Hovorí sa, že oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán. Požiar? Mne sa to nemôže stať, veď v mojom okolí nikto jakživ nevyhorel. To by musela byť veľká náhoda, aby horelo práve u mňa. Vidím to len v televízii. Poisťovne chcú zo mňa zbytočne ťahať peniaze pod zámienkou hroziacej škody, ktorá sa mne rozhodne nestane, je to málo pravdepodobné, veď si dávam pozor. Radšej by som sa poistil len proti krádeži, to možno áno.

Tak sa pozrime na to, ako často na Slovensku horelo za posledné 3 roky.

POŽIAROVOSŤ V SR ZA POSLEDNÉ 3 ROKY

Ukazovateľ201620172018
Počet požiarov8 40710 3128 973
Priame škody (€)33 590 66031 648 83040 094 650
Následné škody (€)99 280866 73010 257 305
Uchránené hodnoty (€)177 630 250198 196 560321 740 940
Počet usmrtených osôb 535549
Počet zranených osôb206224195

Zdroj: Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra, Oddelenie analytické a expertízne

Napriek tomu, že oproti roku 2017 horelo v minulom roku 2018 o 13% menej krát a aj počet obetí na životoch a zranených osôb sa chvalabohu znížil, priame a následné materiálne škody sa vyšplhali na vyše 50 miliónov EUR, čo je medziročný nárast takmer o 55 %.

Celkový počet požiarov je stále alarmujúci, 9 alebo 10 tisíc oficiálnych udalostí, kedy každý rok horí sa dá ťažko predstaviť. Možno je jednoduchšie povedať, že každý deň vypukne na Slovensku priemerne 25 požiarov z rôznych dôvodov. Pozrime sa na príčiny podrobnejšie.

Podpaľačstvo

Približne každý 8. požiar bol v roku 2018 založený úmyselne, ide o cieľavedomé zlomyseľné konanie z rôznych dôvodov. Drvivá väčšina týchto páchateľov nebola zistená. Tu je užitočné zdôrazniť, že pri poistení majetku alebo automobilov je podpaľačstvo štandardne predmetom poistného plnenia, pokiaľ sa nepreukáže, že si majiteľ podpálil majetok sám.

Podpaľačstvo sa vlani podpísalo na materiálnych škodách, ktoré tvorili 8 % z celkových zmarených hodnôt, 2 ľudia pritom zomreli a 8 ľudia sa zranili.

PríčinaPočet

požiarov

Priame

škody v €

úmyselné zapálenie známou osobou55189 300
úmyselné zapálenie neznámou osobou1 1113 915 580
samovražedný úmysel26 000
spolu úmyselné požiare1 1684 110 880

Deti a pyromani

Len 1% požiarov má na svedomí konanie detí, ktoré ich rodičia neustrážili a hrali sa s otvoreným ohňom a činnosť choromyseľných osôb. Pyroman je človek s chorobnou záľubou v ohni, so sklonmi k podpaľačstvu. Takí ľudia sú mimoriadne nebezpeční. Neviem, čo si vo svojej chorej mysli predstavujú, vraj z ohňa je možné aj veštiť.

PríčinaPočet

požiarov

Priame

škody v €

deti do 6 rokov1821 050
deti od 6 do 15 rokov74132 800
choromyseľnosť66 250
spolu98160 100

Z uvedenej príčiny bolo vlani na Slovensku 7 zranených osôb.

Neopatrnosť a nedbalosť dospelých

Významný podiel na požiarovosti má neopatrnosť a nedbalosť dospelých osôb, tvorí takmer polovicu všetkých požiarov. Od ignoranta, čo fajčí v lese a odhodí ohorok do suchej trávy až po nezodpovedných zváračov, ktorí nerešpektujú bezpečnostné predpisy pri zváraní. Osobitnou kategóriou je vypaľovanie trávy a spaľovanie odpadu.

Príčina  Počet požiarov   Priame škody v €
 fajčenie461376 755
 zakladanie ohňov v prírode119107 895
 zakladanie ohňov na skládkach odpadu a odpadkov26535 855
 vypaľovanie trávy a suchých porastov980102 520
 spaľovanie odpadu a odpadkov (mimo skládok)69671 450
 umiestnenie (inštalácia) vykur. telesa, dymovodu70564 010
 obsluha vykurovacieho telesa51149 770
 obsluha tepelného spotrebiča pri varení243136 225
 sušenie horľavého materiálu1200
 horľavina pri vykurovacom telese34106 680
 používanie horľavej kvapaliny923 250
 manipulácia s otvoreným ohňom6391 276 910
 manipulácia so žeravým popolom113184 670
 zváranie a rezanie vrátane spätného šľahnutia3711 189 305
 rozohrievanie, rozmrazovanie3100 100
 rozbrusovanie kovových materiálov103 480
 manipulácia so zdrojom tepla (lampy, žehlička a pod.)936 500
 vypaľovanie komína120 000
 iná nedbalosť a neopatrnosť dospelých492928 660
 spolu 4 233 15 414 235

Ako sa teda správať, aby sme predišli možnému požiaru napríklad v domácnosti? Ak rekonštruujete dom, dbajte na to, aby vykurovacie telesá (ako napríklad sporáky a pece) boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov. Taktiež, ak máte v domácnosti krb, nezabúdajte ho udržiavať v dobrom technickom stave. Dbajte na jeho pravidelné čistenie a vykonávanie kontroly.

Fajčenie a vypaľovanie trávy

Zaspal opitý s cigaretou v posteli a spôsobil požiar vlastného domu. Poznáte podobné hlášky z čiernej kroniky? Lesný robotník odhodil ohorok z cigarety a nevšimol si, že spôsobil lesný požiar. Partia si opeká v lese slaninku nad otvoreným ohňom a nechajú tlieť ohnisko. Po ich odchode zaduje vetrík a rozfúka uhlíky do suchého porastu, ktorý vzbĺkne v priebehu niekoľkých sekúnd. To sú udalosti, ktoré sa stávajú.

Každoročné vypaľovanie trávy a suchých porastov je v našej populácii historicky hlboko zakorenené a je tradične považované za spôsob oživenia humusu a zbavenia sa buriny. Na druhej strane táto činnosť vykazuje výrazné negatívne účinky – znehodnotenie vrchnej vrstvy pôdy, rozsiahle škody na niektorých častiach flóry a fauny, vrátane prospešných mikroorganizmov – najmä hmyzu, preto celkový výsledok vypaľovania je vysoko škodlivý. Ide o nebezpečnú a protizákonnú činnosť podľa zákona č. 314/2001 Zb. o požiarnej ochrane, ktorý zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Zváranie

Zváranie je činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, čoho dôkazom sú obrovské škody za vyše 11 miliónov EUR, čo tvorí až 22% zo všetkých vlaňajších škôd pri požiaroch, pri pomerne  malom počte požiarov, a to len 37 v roku 2018.

Okrem toho, že zváracie práce musia byť oficiálne povolené a dôkladne naplánované s časovým harmonogramom zváračských prác, je potrebné dbať na základné zásady:

  • Zváranie musia vykonávať len certifikovaní zvárači s platným oprávnením, nie „hocikto odvedľa“;
  • zváracie pracovisko musí byť pripravené, upratané a čisté – pozor na mastnotu, papierové predmety, handry, a iné horľavé látky;
  • Musia byť pripravené prostriedky určené na zabránenie požiaru – hasiace prístroje, voda, piesok, atď.;
  • Mala by byť zriadená protipožiarna asistenčná hliadka, ktorá dozerá na opatrenia pred začatím zváracích prác, počas nich, pri ich prerušení a určený čas po ich skončení.

Väčšina požiarov v dôsledku zvárania vzniká nedodržaním predpisov, nedbalosťou a podcenením uvedených zásad. Keď napr. podľa plánu má niekto osobne dozerať na pracovisku 3 hodiny po skončení zváracích prác, ale už po 1 hodine svojvoľne odíde, zarába si na veľký problém, ktorý sa môže stať.

Podceňovanie a ľahostajnosť?

Zákony a protipožiarne predpisy sú u nás pomerne prísne. Viac by sa mohlo vyžadovať ich dodržiavanie, a to nielen zo strany úradov, ale najmä zo strany samotných občanov, zamestnancov a manažérov podnikov.

Málokto si pravidelne raz za 5 rokov zavolá domov revízneho technika, aby mu skontroloval stav elektrickej siete v rodinnom dome, chate alebo v byte. Jednotlivé súčiastky sú namáhané a dom „pracuje“, preto nebezpečenstvo skratu sa s vekom nehnuteľnosti zvyšuje. Rovnako ľudia zanedbávajú kontrolu komínov. Veď kominár okrem užitočnej práce vám môže priniesť domov aj šťastie! A čo hasiace prístroje? My máme doma 3 kusy – jeden ľahký kilový pod kuchynskou linkou, aby ho aj ženy alebo deti uniesli, druhý veľký kaliber v garáži pre prípad vážnejšieho problému a tretí vozíme v aute, môže pomôcť nielen nám, ale aj iným nešťastníkom, keď stretneme dymiace alebo horiace auto na ceste. Mnohí obyvatelia bytových domov sú nielen poriadni, ale až premotivovaní. Hrdia sa pravidelnou kontrolou a údržbou hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov presne podľa odporúčaní požiarneho technika, lenže zariadenia skrášlia kvetinovou výzdobou, alebo dokonca zamknú požiarny hydrant bezpečnostným zámkom, aby to hasiči nemali také jednoduché. O tom však už kedysi písal náš odborník tu.

Bežne sa stáva, že pri rizikovej obhliadke výrobného podniku hľadám požiarny hydrant, ktorý je zaprataný paletami s materiálom. Pochopiteľne, keby horelo, hasiči by sa v rozhodujúcej chvíli k hydrantu vôbec nedostali. Najskôr by zrejme hľadali skladníka s vysokozdvižným vozíkom, aby odpratal prístup k hydrantu. Nemusíme si vysvetľovať, že keď horí, ide o minúty a sekundy, ktoré rozhodujú o záchrane životov a materiálnych hodnôt. Dokonca v jednej veľkej píle som videl obrovskú kopu pilín prilepenú hneď vedľa výrobnej haly. V inom, dosť veľkom tlačiarenskom podniku boli špaky porozhadzované priamo pod tabuľkou „Zákaz fajčiť“ v bezprostrednej blízkosti skladu papiera.

Chýba nám disciplína a možno sme ľahostajní, a to vyplýva z nevedomosti. Hádam protipožiarne školenia by nemali byť len formalitou, ale mali by sme tomu venovať väčšiu pozornosť. Aby na otázku „Čo by ste urobili, keby začalo horieť?“, nemali ľudia len odpovede typu „Vzal by som nohy na plecia a utekal“, ale aby reálne vedeli zakročiť, kým prídu privolaní profesionálni hasiči. K tomu však treba šíriť osvetu a možno aj tento môj príspevok otvorí niekomu oči.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >