Krádež

Krádež je neoprávnené prisvojenie si cudzej veci, či inej hodnoty. Právne poriadky všetkých krajín ich hodnotia ako trestný čin, pričom zvyknú rozdeľovať rôzne druhy krádeží, s rôznym postihom (napríklad podvod, sprenevera, a pod.).

Poistenie domácnosti
Poistiť online

Trestný zákonník č. 300/2005 pozná niekoľko druhov odcudzenia majetku. Tu sú vybrané z nich:

  • Krádež – Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  • Sprenevera – Kto si prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, a spôsobí tak na cudzom majetku škodu malú, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  • Poisťovací podvodKto vyláka od iného poistné plnenie tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na jeho poskytnutie, a tak mu spôsobí malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  • Úverový podvodKto vyláka od iného úver alebo zabezpečenie úveru tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru, a tak mu spôsobí malú škodu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

Krádež

Poistenie odcudzenia (krádeže)

Odcudzenie z hľadiska poistenia je štandardným rizikom majetkového poistenia. V rámci poistenia odcudzenia poistné podmienky rozlišujú:

  • Krádež vlámaním – zlodej odcudzí poistenú vec tak, že prekoná prekážku – ochranné zabezpečenie, napr. odvŕta zámok na vstupných dverách do objektu, prepíli mreže alebo zneškodní alarm. Toto riziko sa štandardne poisťuje v domácnostiach i vo firmách;
  • Lúpež – páchateľ pod hrozbou násilia vás prinúti vydať poistenú vec, napr. mieri na vás zbraňou alebo sa vyhráža násilím. Lúpež je súčasťou krytia poistenia odcudzenia spolu s krádežou vlámaním vo všetkých štandardných poisteniach. Špeciálnym prípadom je poistenie peňažného posla, kedy sú poisťovňou stanovené podmienky prevozu peňazí, cenín a cenností v závislosti od prepravovanej hodnoty;
  • Vandalizmus – úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci, zlomyseľné konanie, napr. páchateľ porozbíja okná na budove alebo poleje kyselinou motorové vozidlo, atď. Toto riziko je štandardne kryté v poistení krádeže a lúpeže s podmienkou, že vandalizmus bol spojený s krádežou vlámaním. Keď však páchateľ nič neukradne, „len“ narobí škody tým, že všetko porozbíja a zdemoluje, poisťovňa neplní. Niektoré poisťovne však majú v ponuke možnosť pripoistenia aj čistého vandalizmu bez krádeže vlámaním.
  • Prostá krádež – zlodej odcudzí veci, pričom neprekoná žiadne ochranné zabezpečenie, napr. vojde cez odomknuté dvere do miestnosti, kde sú veci bez dozoru alebo ukradne bicykel bez zámku opretý pred obchodom. Prostú krádež spravidla nie sú ochotné poisťovne kryť a majú toto riziko vo výlukách.

Vlámali sa mi do bytu

Vlámali sa mi do auta

Ukradli mi batožinu

Ako zabezpečiť majetok proti krádeži