Príbeh prasknutého vodovodného ventilu

Bol raz jeden vodovodný ventil, ktorý vyrobili v továrni na ventily a vzápätí ho vodoinštalatér namontoval do bytu panelového bytového domu na 10 poschodí v jednom nemenovanom slovenskom okresnom meste. Byt si kúpila šťastná slovenská štvorčlenná rodina Ferovcov a žili šťastne, až kým ventil nepraskol.

Stala sa klasická vodovodná škoda, akých je každý rok na Slovensku stovky, ba možno tisíce. Z prasknutého ventilu sa začala valiť voda, zaliala byt a vytvorila bazén po členky. Zničila drevené parkety, poškodila omietky a spodnú časť niekoľkých kusov nábytku.

Chválabohu Ferovci majú poistenú domácnosť, tvoriacu súbor hnuteľných vecí a bytovú jednotku ako nehnuteľnosť, preto Poisťovňa ISTOTA po obhliadke škody a odmeraní centimetrov štvorcových podlahy a zatečenej maľovky vyčíslila poistné plnenie na 820 €.

Voda má okrem preukázateľných výhod aj jednu nepríjemnú vlastnosť – snaží sa tiecť smerom dole vďaka zemskej príťažlivosti. A rozhodla sa naša voda navštíviť aj 6 (slovom šiestich) susedov, bývajúcich na nižších poschodiach. Títo vodou obdarení susedia dostali pomerne veľké dávky vody, pretože Ferovci v okamihu prasknutia ventilu neboli doma. Murphyho zákony fungujú presne a spoľahlivo.

Poisťovací agent z Poisťovne ISTOTA kedysi pri uzatváraní poistnej zmluvy našťastie nezabudol pripoistiť škody spôsobené činnosťou všetkých členov domácnosti, tzv. občiansku zodpovednosť a rovnako aj zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti. Všetky možné prípady teda vyzerali byť kryté, i keď len do poistnej sumy 10 000 €.

Prvý poškodený sused si uplatnil škodu vo svojej poisťovni Aliancia, ktorá mu vyplatila poistné plnenie z jeho poistenia domácnosti. Aliancia sa ozvala listom po dvoch mesiacoch – poslala Ferovcom spätný nárok na náhradu škody, tzv. regres. Pán Fero ako škodca a poistený postúpil tento nárok svojej Poisťovni ISTOTA, aby preplatila tento regres z jeho poistky zodpovednosti.

Aké bolo prekvapenie nášho škodcu – manželov Ferovcov, keď im Poisťovňa ISTOTA oznámila, že za škodu spôsobenú susedovi nezodpovedajú, pretože ju nezavinili svojou činnosťou, čo je vraj základným predpokladom subjektívnej zodpovednosti. Na vine je predsa prasknutý ventil. Veď Ferovci ventil ani nevyrobili, ani nemontovali.

Opačný názor na vec mala však poisťovňa poškodeného Aliancia, čo škodu vymáhala. Tvrdila, že vlastník bytu zodpovedá aj za nezavinené škody, spôsobené ktoroukoľvek súčiastkou bytu, v našom prípade vodovodným ventilom. Má teda objektívnu zodpovednosť za škodu.

Ferovci sa s dôverou obrátili na dozorný orgán, štátnu inštitúciu, čo dohliada na riadne fungovanie finančného trhu. Tí naozaj po čase odpovedali, že pravdu má Poisťovňa ISTOTA, v liste zopakovali argumenty poisťovne. ale zároveň zdôraznili, že nie sú kompetentní pomáhať klientom a odporučili sťažovateľovi, aby sa súdil.

Ferovci medzitým informovali aj bulvárne médiá, že sa im stala krivda, na to poisťovňa ISTOTA reagovala listom klientovi a informovala ho, že trvá na svojom stanovisku, ale v zmysle všeobecných poistných podmienok sa zaväzuje právne klienta zastupovať pri prípadných ďalších nárokoch voči Ferovcom zo strany ďalších vytopených susedov. Keby sa k tomu nezaviazala, musí si klient všetko vybavovať sám a znášal by všetky náklady – súdne poplatky, honorár advokáta, znalecké posudky, atď.

Tento príbeh je pravdivý, i keď mená osôb a názvy inštitúcií sú zmenené. Aké z neho plynie poučenie?

  • Poisťovňa ISTOTA  neuznáva za likvidnú najbežnejšiu zodpovednostnú škodu – klasické vytopenie susedov v paneláku. Tvrdí, že vlastník bytu je zodpovedný len za škodu, ktorú zavinil. Ide o prekrútenie ustanovení občianskeho zákonníka. Poistné podmienky jednoznačne hovoria o poistení zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti. Aká škoda by sa musela stať, aby poisťovňa bola ochotná plniť?
  • Rovnaký názor ako Poisťovňa ISTOTA má aj dozorný orgán nad finančným trhom a pre obidve inštitúcie je pojem objektívnej zodpovednosti neznámy. Dozorný orgán naviac otvorene tvrdí, že nie je jeho úlohou chrániť spotrebiteľa, ale len kontrolovať, čo robia finančné inštitúcie.
  • Poisťovňa Aliancia, ktorá zastupuje poškodeného – vytopeného suseda, má k veci opačný postoj. Hovorí o tom, že vlastník nehnuteľnosti zodpovedá za škodu, ktorá vznikne z vlastníctva nehnuteľnosti, aj keď škodu nezavinil. Toto je objektívna zodpovednosť za škodu. V zmysle všeobecných zvyklostí a právnej logiky to dáva zmysel.
  • Je veľmi dôležité, či poistná zmluva obsahuje aj ustanovenie o zastupovaní klienta v prípade sporu, aby nemusel znášať náklady a starosti pri vymáhaní škody. Poisťovňa ISTOTA sa zaviazala, že bude klienta zastupovať, ale nemusela by. Keby nechala klienta v štichu, musel by si najať advokáta a brániť sa na súde, čo stojí nemalé peniaze.
  • Každý vlastník bytu by si mal dobre zvážiť poistné podmienky a nastavené poistné sumy, čiže limity poistného plnenia. Predstavte si, že vlastník bytu spôsobí požiar a zhoria okolité 3 domácnosti, vtedy nemusí byť dostatočná ani suma 50 000 €, pritom v našom prípade bol limit len 10 000 €, čo sotva postačuje v prípade vytopenia susedov.
Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >