Zákon padajúceho regresu

Každý z nás zodpovedá za škodu, ktorú zaviní svojím konaním (subjektívna zodpovednosť), ale zodpovedáme aj za takú škodu, ktorú nezaviníme a škoda sa stane na mojich schodoch, na chodníku na mojom pozemku, či pádom cencúľa na hlavu okoloidúceho zo strechy môjho domu alebo keď praskne ventil od radiátora v mojom byte a vytopím 6 susedov pod sebou (objektívna zodpovednosť).

Časté a očividné škody sa stávajú pri dopravných nehodách. Narazíte autom do iného auta alebo niekomu do plota, predpokladajme, že má poistený majetok, jeho poisťovňa mu škodu preplatí, ale vzápätí vyrukuje voči vám, resp. vašej poisťovni, u ktorej máte povinné zmluvné poistenie auta a vznesie nárok na náhradu škody, uplatní voči vám regres. Regres je postih voči škodcovi, čiže občanovi alebo firme, ktorá škodu zavinila alebo aj nezavinila, ale má právnu povinnosť škodu nahradiť, ako bolo vysvetlené vyššie.

Predstavte si, že na lyžovačke narazíte do iného lyžiara a spôsobíte mu ťažkú ujmu na zdraví. Nešťastníka odvezie vrtuľník do nemocnice, kde ho budú liečiť pol roka, absolvuje niekoľko operácií, potom rehabilitáciu a rekonvalescenciu a odoberie sa na invalidný dôchodok. To všetko kvôli vášmu neúmyselnému zavineniu. Po čase dostanete pozdrav od zdravotnej poisťovne zraneného vo forme postihu – regresného nároku na preplatenie liečebných nákladov vo výške 38 000 €. Právne oddelenie Sociálnej poisťovne bude od vás vymáhať ďalšie tisíce, pretože musela vyplatiť počas práceneschopnosti poškodenému nemocenské dávky, prípadne mu bude platiť invalidný dôchodok. Áno, na toto všetko majú tieto inštitúcie zo zákona nárok. Mimochodom, poškodený má nárok aj na bolestné, ušlý zárobok a prípadne aj nemajetkovú ujmu.

Mali sme prípad živnostníka – vodára a kúrenára, pracujúceho na údržbe potrubí v priestoroch väčšieho podniku, ktorý si u neho údržbu objednal. Stalo sa v noci, že praskol ventil a horúca voda sa začala valiť v sklade papiera, ráno našli zamestnanci v práci spúšť, vytopený sklad. Výška škody dosiahla 700 000 €. Podnik škodu oznámil svojej poisťovni, ktorá poistnú udalosť zlikvidovala a preplatila podniku celú škodu po odrátaní spoluúčasti 25 000 €.

Náš živnostník dostal od podniku písomný nárok na náhradu škody vo výške 25 000 €, ktorý postúpil svojej poisťovni a tá preplatila žiadanú sumu z jeho poistenia zodpovednosti. Vzhľadom k tomu, že poistku má na poistnú sumu 100 000 €, obáva sa regresu od poisťovne poškodeného na zvyšných 675 000 €. Náš živnostník je fyzická osoba, ručí teda za škody celým svojím majetkom.

Vyšetrovaním škody sa zistilo, že príčinou prasknutia ventilu bola vada materiálu. Materiál nakupuje živnostník v miestnom veľkosklade. Veľkosklad nakupuje od veľkého distribútora v Nemecku, ktorému ventil predal dovozca až z ďalekej Číny. Dovozca si objednáva tovar v továrni v Číne, kde ventily vyrábajú. Teoreticky by teda mala škodu zaplatiť továreň na ventily z Číny, čím sa kruh uzatvára.

V reálnom živote je všetko trochu inak. Poškodený podnik alebo jeho majetková poisťovňa nie sú povinní pátrať po výrobcovi ventilu, ale vymáhajú škodu od toho, koho si objednali a kto im prácu fakturoval alebo s ním uzavreli zmluvu o dielo, v tomto prípade si nárokujú náhradu škody alebo regres od nášho živnostníka. On škodu zaplatí alebo ju zaplatí jeho poisťovňa a vznesie nárok na náhradu škody voči veľkoskladu, ktorý mu predal ventil. Veľkosklad prenesie regres na distribútora v Nemecku, atď.

Málokedy sa regres dostane až k výrobcovi, pretože reťaz sa pretrhne kvôli tomu, že už niet od koho regres vymáhať, keď firma zanikla alebo sa nepodarilo vyššieho dodávateľa vypátrať alebo sa to finančne neoplatí. Náklady s vymáhaním regresu stoja nemalé peniaze – preklady, znalecké posudky, honoráre advokátov v zahraničí, atď.

Nikdy neviete, odkiaľ príde nárok na náhradu škody alebo regres, či ste občan alebo podnikáte a chcete si budovať dlhodobú prosperitu svojej firmy alebo chcete byť dobrý hospodár a manažér, nech riadite akúkoľvek organizáciu. A nezáleží na tom, že vy na tej miliardovej diaľnici ste len jeden z mnohých subdodávateľov, malá firmička s niekoľkými ľuďmi, pretože aj malá firma dokáže spôsobiť veľkú škodu za milióny eur.

Regres padá vždy smerom dole a môže zasiahnuť aj vás takou silou, že to nemusíte finančne rozdýchať. Preto by ste sa mohli vo vlastnom záujme pozrieť na svoju poistku zodpovednosti za škodu, či spĺňa kritériá ochrany v prípade pravdepodobných škôd. Ak vôbec takú poistku vlastníte, zistite si výšku poistnej sumy a proti čomu všetkému vás chráni, sústreďte sa aj na obmedzenia a výluky z poistného krytia.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >