Home

Nachádzate sa tu

Poistenie živnostníkov a remeselníkov

Ak ste murár, zvárač, klampiar alebo elektrikár, vlastníte obchod alebo malý výrobný podnik, alebo poskytujete služby na základe živnosti, prípadne ste zamestnaný(á) ako remeselník, vaša činnosť je spojená s nebezpečenstvami, ktoré je možné efektívne poistiť.


Ste živnostník, remeselník alebo vykonávate remeslo ako zamestnanec? Poraďte sa s nami

na infolinke 0948 117 707 
alebo nám napíšte e-mail na adresu online@poistenie.sk.

 


Vyplniť dotazník poistenia zodpovednosti podniku

Obsah stránky:

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu
Poistenie zodpovednosti zamestnanca
Poistenie  lomu strojov a elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám
Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku a prerušenia prevádzky
Poistenie motorových vozidiel

Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu

 • Poistenie všeobecnej alebo prevádzkovej zodpovednosti kryje zavinené a nezavinené škody na zdraví a na veci tretích osôb, spôsobené prevádzkou podniku;
 • Poistenie škôd spôsobených vadným výrobkom;
 • Poistné krytie sa vzťahuje aj na škody spôsobené pri montáži, údržbe alebo oprave - ublíženie na zdraví, rozbitie vecí zákazníka alebo tretích osôb;
 • Krytie následných škôd, ušlého zisku;
 • Pripoistenie zodpovednosti za škodu na prenajatých nehnuteľnostiach;
 • Pripoistenie škôd na veciach prevzatých za účelom vykonania objednanej činnosti;
 • Pripoistenie škôd na vozidlách návštevníkov;
 • Pripoistenie škôd na vnesených veciach hostí (v hoteloch, reštauráciách, a podobne)
 • Pripoistenie regresov zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne pri pracovných úrazoch zamestnancov.
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a my vám nájdeme najlepšiu ponuku na trhu.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

 • Ste zamestnaný(á) ako remeselník alebo technik?
 • Podľa Zákonníka práce ručíte za škodu spôsobenú svojmu zamestnávateľovi do výšky 4 hrubých mesačných platov.
 • Pripoistenie vadne vykonanej práce - vyrobenie nepodarku.
 • Pripoistenie škody na motorovom vozidle zamestnávateľa.
 • Možnosť pripoistenia aj mimo územia Slovenska.
 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca si môžete uzavrieť online za 2 minúty.

Poistenie lomu strojov a elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám

 • Výrobné stroje, stavebné stroje a iné zariadenia je možné poistiť proti "pokazeniu", tzv. lomu stroja;
 • Počítačové siete, servre a ostatnú výpočtovú a kancelársku techniku je možné poistiť proti všetkým nebezpečenstvám;
 • Poistenie lomu stroja a elektroniky kryje zariadenia aj proti rozbitiu, prepätiu, živelným udalostiam a krádeži;
 • Poistenie sa vzťahuje aj na neodborný zásah alebo nešikovnosť obsluhy;
 • Poistené môžu byť aj mobilné a prenosné zariadenia - dopravná technika, stavebné stroje, notebooky, diagnostické prístroje a pod., a to aj počas prepravy;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a my vám spracujeme ponuku do 2 pracovných dní.

Poistenie majetku a prerušenia prevádzky

 • Poisťujú sa strojné a prevádzkové zariadenia, inventár, budovy a stavby;
 • Poistné krytie proti klasickým majetkovým rizikám - požiar, vytopenie z vodovodného potrubia,  živelné pohromy a krádež;
 • Poistenie na novú hodnotu - plnenie vždy v nových cenách;
 • Pripoistenie prerušenia prevádzky - následných finančných škôd
 • Ozvite sa a my vám predložíme poistné riešenie.

Poistenie motorových vozidiel