O poistení vieme všetko

Allrisk

All risk označuje poistenie proti všetkým rizikám. Používa sa hlavne pri poistení zodpovednosti, poistení zásielok, ale stále častejšie aj pri majetkovom poistení. Je založené na princípe, že je poistením krytá každá vecná (majetková) škoda, ktorá nie je v zmluve vylúčená. Opakom je poistenie vymenovaných rizík, pri ktorej je v zmluve definované, na aké škody sa poistenie vzťahuje.

hitler poistenie

hitler poistenie

Dobový obrázok z čias druhej svetovej vojny: Poistite svoj domov proti Hitlerovi! Kupujte vojnové dlhopisy a známky!

Príklady rizík, ktoré zvyknú byť z allriskového krytia vylúčené:

  • Vojna, občianske nepokoje, terorizmus, únos
  • Štrajk, nepokoje, pirátstvo, prepuknutie násilia, zlomyselné konanie
  • Riziko jadrovej energie a rádioaktivity
  • Škody spôsobené azbestom
  • Korózia, erózia
  • Konfiškácia a zabavenie štátnymi orgánmi (politické riziká)
  • Sprenevera

Niektoré z týchto rizík je možné pripoistiť.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...