Daň z poistenia

Daň z poistenia vo výške 8 % z poistného bola zavedená na Slovensku od 1.1.2019 a zaťažuje poistné za neživotné poistenie okrem povinného zmluvného poistenia zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel.