Investícia

Investícia je finančný kapitál alebo iné materiálne alebo nemateriálne hodnoty vložené do podniku za účelom dosiahnutia zisku alebo zvýšenia jeho hodnoty.

Formy investícií:

  • peňažná suma
  • nehnuteľnosť
  • hnuteľná vec – auto, umelecké predmety, atď.
  • projekt, priemyselný vzor, patent, ochranná známka, počítačový program a iné formy dušeného vlastníctva

Chcete sa poradiť o investovaní?