O poistení vieme všetko

Investícia

Investícia je finančný kapitál alebo iné materiálne alebo nemateriálne hodnoty vložené do podniku za účelom dosiahnutia zisku alebo zvýšenia jeho hodnoty.

Formy investícií:

  • peňažná suma
  • nehnuteľnosť
  • hnuteľná vec – auto, umelecké predmety, atď.
  • projekt, priemyselný vzor, patent, ochranná známka, počítačový program a iné formy dušeného vlastníctva
Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...