Začiatok poistenia

Začiatok poistenia inception of insurance je dátum a čas, kedy začína poistné krytie. Obvykle je začiatkom poistenia nultá hodina dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Poistenie teda začína obyčajne od najbližšej polnoci.

Niektoré poistné zmluvy začínajú s okamžitou platnosťou, pretože si to vyžaduje praktické hľadisko. Napr. kupujete auto v autosalóne alebo v bazáre a potrebujete ho mať poistené od 10:30 dnešného dňa alebo pri cestovnom poistení, ak už dnes prekračujete hranice zo Slovenska do zahraničia.

Odložený začiatok poistenia je neskorší dátum ako zajtra od uzavretia poistnej zmluvy, napr. od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. Ak ste vo výpovedi poistnej zmluvy a táto zmluva končí napr. o mesiac, novú poistnú zmluvu môžete uzavrieť už dnes, pričom dátum začiatku novej poistnej zmluvy stanovíte na deň nasledujúci po dni skončenia dobiehajúcej poistnej zmluvy.

Začiatok poistenia nikdy nesmie byť retroaktívny, čiže v minulosti vzhľadom na dátum uzavretia poistnej zmluvy.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.