Zaistná zmluva

Zaistná zmluva reinsurance treaty je zmluva medzi dvoma poisťovateľmi alebo medzi prvopoistiteľom a zaititeľom, v ktorej definované poistené riziká jednej strany sú zaistené druhou stranou do rozsahu, špecifikovaného zaisťovacou zmluvou.