Asistenčné služby k poisteniu motorových vozidiel

Poisťovne sa navzájom odlišujú nielen cenami, všeobecnými poistnými podmienkami a reklamou, ale v poistení motorových vozidiel nesmierne dôležitými asistenčnými službami. Asistenčná služba môže pomôcť takto:

  • príchod cestnej služby, opravu vozidla a odťah vozidla, ak došlo k poruche vozidla alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za žeriav
  • ubytovanie v núdzi pri nehode, poruche alebo pri odcudzení vozidla
  • úhradu nákladov na cestu do miesta bydliska pri nehode, poruche alebo pri odcudzení vozidla
  • uschovanie nepojazdného vozidla
  • poskytnutie náhradného vozidla
  • poskytnutie telefonického tlmočenia v zahraničí
  • technické a právne poradenstvo
  • ďalšie služby v prípade trvalej nepojazdnosti alebo odcudzenia vozidla.

Príbeh č. 1

Pán Smolný havaroval pri Amsterdame v Holansku a hoci mal uzavreté havarijné poistenie v Poisťovni Sľubotechna, nevedel sa pol dňa nikoho dovolať, nakoniec sa mu podarilo zastihnúť svojho agenta, ktorý ho kontaktoval s poisťovňou, kde sa nevedeli 4 dni rozhodnúť, či mu zaplatia odťahovú službu domov, pretože vozidlo bolo nepojazdné, prespal v hoteli na vlastné náklady, takisto telefónny účet asi 260 € si musel hradiť sám. Nakoniec vysvitlo, že poisťovňa nemá žiadnu asistenčnú službu.

Príbeh č. 2

Pán Veselý mal podobnú dopravnú nehodu v Belgicku a mal uzavretú havarijnú poistku v Poisťovni Istota. Vytiahol kartičku s telefónnym číslom renomovanej medzinárodnej asistenčnej služby, v telefóne sa mu ozval v jeho rodnom jazyku príjemný hlas operátora, ktorý mal len 3 otázky: Aké je číslo Vašej poistky ? Kde sa nachádzate ? Ako Vám môžeme pomôcť ? S prísľubom, že sa čoskoro ozve, zložil operátor telefón. Zavolal už o 10 minút a oznámil pánovi Veselému, že 15 km od miesta, kde sa nachádza, je odťahová služba, ktorá už vyštartovala a odvezie jeho auto do najbližšej značkovej opravovne. Pán Veselý si môže vybaviť nocľah v hoteli, ktorý mu bude preplatený do limitu presne zodpovedajúcemu poistným podmienkam.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.