Chcem si dojednať cestovné poistenie

Pred cestou na dovolenku alebo na pracovnú cestu by ste si mali dať pozor pri uzatváraní cestovného poistenia na niektoré dôležité veci.

Limit krytia pre poistenie liečebných nákladov

Zaujímajte sa predovšetkým o výšku poistnej sumy (maximálny limit krytia) pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí. V rôznych krajinách sú rôzne ceny zdravotníckych služieb. Do Chorvátska alebo Bulharska vystačíte aj s poistnou sumou 50 000 €, pri ceste do Veľkej Británie rozhodne požadujte vyšší limit. Pri ceste do USA, Kanady alebo Japonska sa orientujte na najvyššie možné alebo neobmedzené krytie, pretože práve v týchto krajinách sú liečebné náklady často astronomické.

Poistné podmienky pre cestovné poistenie a výluky z poistného krytia

Podrobne si prečítajte poistné podmienky, najmä časť s výlukami z poistného krytia. V prípade, že idete do zahraničia pracovať na základe pracovnej zmluvy v cudzom štáte, napr. v Írsku, poistenie sa nebude vzťahovať na poistné udalosti, ktoré nastanú v Írsku, pretože zamestnávateľ by Vám mal platiť povinné odvody do zdravotnej poisťovne ako u nás. Cestovné poistenie pre Vás bude platné v momente, keď opustíte Írsko, napr. počas víkendového pobytu v Anglicku alebo vo Francúzsku.

Účel cesty pri cestovnom poistení

Keď cestujete na lyžovačku alebo sa budete venovať potápaniu, horolezectvu, ste parašutista, prípadne vykonávate iný adrenalínový šport či rizikové povolanie (ste námorník, dopravný pilot, pracujete vo výškach), nezabudnite to povedať poisťovaciemu agentovi alebo pracovníkovi poisťovne a ubezpečte sa, že táto skutočnosť bola zohľadnená v poistnej zmluve. Poisťovňa by Vám mohla odmietnuť poskytnúť poistné plnenie v prípade, že úraz s následným liečením v zahraničí nastane pri činnosti, ktorú ste si „zabudli“ pripoistiť.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.