Chcem si dojednať poistenie súkromného majetku – domácnosť, dom alebo byt

Keď si dojednávate poistenie domácnosti, bytu, domu, chaty alebo rekreačnej domácnosti, mali by ste dbať na niekoľko zásad, pomocou ktorých môžete predísť prípadným problémom a nedorozumeniam v budúcnosti.

Fyzická prehliadka poisťovaného majetku pred poistením

Zásadne nepodpisujem poistnú zmluvu poistenia súkromného majetku „od stola“. Pozvem domov na obhliadku poistného poradcu (vyškoleného agenta), aby odborne posúdil technický stav, rizikové pomery z hľadiska možného požiaru a katastrofických škôd, ako je povodeň, záplava, zosuv pôdy a stupeň zabezpečenia objektu proti vlámaniu.

Stanovenie poistnej sumy a spôsob výpočtu poistného plnenia

Po dohode s poistným poradcom si stanovím poistné sumy (maximálne limity krytia) tak, aby som sa vyhol hrozbe podpoistenia, čiže kráteniu poistného plnenia z dôvodu podhodnotenia poisťovaného majetku alebo veku poisťovaného majetku. Dobre si preštudujem poistné podmienky a nechám si vysvetliť spôsob výpočtu poistného plnenia v prípade škody.

Zabezpečenie proti krádeži vlámaním

Dôsledne si preštudujem požiadavky poisťovne na zabezpečenie proti krádeži vlámaním a porovnám ich so skutočným stavom zabezpečenia bytu alebo domu. V prípade, že požadovaný stupeň zabezpečenia nespĺňam, nechám si poradiť od svojho poistného poradcu, akým spôsobom mám požadované podmienky na zabezpečenie splniť, aby boli v súlade s poistnými podmienkami poisťovne (napr. dám vymeniť obyčajný zámok za bezpečnostný, domontujem prídavný zámok alebo alarm, napojený na políciu).

Poistné podmienky a výluky

Preštudujem si všeobecné poistné podmienky a ostatné poistné podmienky a výluky z poistného krytia. Nejasnosti si nechám vysvetliť od finančného agenta ešte pred podpisom poistnej zmluvy, aby som vedel, čo podpisujem.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.