...

O poistení vieme všetko

Chcem si dojednať poistenie súkromného majetku – domácnosť, dom alebo byt

Keď si dojednávate poistenie domácnosti, bytu, domu, chaty alebo rekreačnej domácnosti, mali by ste dbať na niekoľko zásad, pomocou ktorých môžete predísť prípadným problémom a nedorozumeniam v budúcnosti.

Fyzická prehliadka poisťovaného majetku pred poistením

Zásadne nepodpisujem poistnú zmluvu poistenia súkromného majetku „od stola“. Pozvem domov na obhliadku poistného poradcu (vyškoleného agenta), aby odborne posúdil technický stav, rizikové pomery z hľadiska možného požiaru a katastrofických škôd, ako je povodeň, záplava, zosuv pôdy a stupeň zabezpečenia objektu proti vlámaniu.

Stanovenie poistnej sumy a spôsob výpočtu poistného plnenia

Po dohode s poistným poradcom si stanovím poistné sumy (maximálne limity krytia) tak, aby som sa vyhol hrozbe podpoistenia, čiže kráteniu poistného plnenia z dôvodu podhodnotenia poisťovaného majetku alebo veku poisťovaného majetku. Dobre si preštudujem poistné podmienky a nechám si vysvetliť spôsob výpočtu poistného plnenia v prípade škody.

Zabezpečenie proti krádeži vlámaním

Dôsledne si preštudujem požiadavky poisťovne na zabezpečenie proti krádeži vlámaním a porovnám ich so skutočným stavom zabezpečenia bytu alebo domu. V prípade, že požadovaný stupeň zabezpečenia nespĺňam, nechám si poradiť od svojho poistného poradcu, akým spôsobom mám požadované podmienky na zabezpečenie splniť, aby boli v súlade s poistnými podmienkami poisťovne (napr. dám vymeniť obyčajný zámok za bezpečnostný, domontujem prídavný zámok alebo alarm, napojený na políciu).

Poistné podmienky a výluky

Preštudujem si všeobecné poistné podmienky a ostatné poistné podmienky a výluky z poistného krytia. Nejasnosti si nechám vysvetliť od finančného agenta ešte pred podpisom poistnej zmluvy, aby som vedel, čo podpisujem.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...