Ochoreli ste a priznali vám práceneschopnosť (PN)

V prípade, ak ste boli uznaný(á) za dočasne práceneschopného, preštudujte si poistné podmienky v svojej poistnej zmluve a doručte do poisťovne:

  1. Čo najskôr potvrdenie ošetrujúceho lekára o vzniku pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive poisťovne
  2. Potvrdenie o pracovnej neschopnosti, vystavené pre Sociálnu poisťovňu, príp. potvrdenie o poberaní nemocenských dávok z nemocenského poistenia.
  3. V pravidelných intervaloch podľa poistných podmienok informujte poisťovňu na predpísanom formulári poisťovateľa o trvaní pracovnej neschopnosti a o kontrolách u ošetrujúceho lekára.
  4. Oznámenie o ukončení pracovnej neschopnosti doručte poistiteľovi ihneď po skončení pracovnej neschopnosti
  5. Poisťovňa môže tiež požadovať potvrdenie o vašom čistom príjme za posledné zdaňovacie obdobie.

Dajte si pozor na lehoty pre oznamovanie jednotlivých udalostí, najmä začiatok a koniec PN, pretože poisťovne sú dosť prísne a dôsledne požadujú dodržanie týchto lehôt, a to aj za cenu prípadného odmietnutia poistného plnenia.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.