Online poistenie cez internet

Poistenie online znamená dojednanie celého procesu poistenia pomocou internetovej aplikácie, a to až po zaplatenie kreditnou kartou. Jedine platba kreditnou kartou zabezpečí okamžitú akceptáciu zaplatenia prvého alebo jednorazového poistného. Internetová stránka musí bežať v režime zabezpečeného servera pomocou bezpečnostného certifikátu (SSL protokol), a to najmä kvôli ochrane osobných údajov.

Poistenie online sa musí riadiť pravidlami obchodu na diaľku, poisťovňa alebo sprostredkovateľ poistenia sú povinní informovať poistníka (spotrebiteľa), že môže do 14 dní odstúpiť od poistnej zmluvy. Poistník musí byť poučený o ochrane osobných údajov.

Poistník poistnú zmluvu nepodpisuje, poistenie vzniká na základe zaplatenia prvého alebo jednorazového poistného. Ostatné pravidlá a poistné podmienky sú rovnaké ako pri papierovom dojednávaní poistenia.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.