Potrebujete lekárske ošetrenie alebo ste hospitalizovaný v zahraničí?

Pri hospitalizácii následkom úrazu alebo choroby v zahraničí okamžite kontaktujte asistenčnú službu a uveďte:

  • meno, dátum narodenia a číslo vašej poistky
  • uveďte, aký máte problém, kde sa nachádzate a kontaktné telefónne číslo
  • spojenie do nemocnice na ošetrujúceho lekára,

Platby spojené s ambulantným liečením zaplaťte v hotovosti a originály dokladov o zaplatení starostlivo uschovajte, po návrate vám budú preplatené,

  • v prípade, že nebudete schopný tieto účty zaplatiť, alebo ak potrebujete radu alebo pomoc, kontaktujte asistenčnú službu vašej poisťovne a postupujte podľa jej pokynov,
  • ak v priebehu cesty utrpíte úraz, okamžite ho oznámte po návrate z cesty
  • dbajte, aby sa následky poistnej udalosti zbytočne nezväčšovali,
  • proti hroziacej škode zakročte spôsobom primeraným okolnostiam,
  • v prípade potreby sa obráťte na asistenčnú centrálu vašej poisťovne
Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.