Spôsobili ste neúmyselnú škodu na zdraví?

Bežíte po schodoch v úrade a zrazíte starca, ktorý spadne zo schodov alebo vám pri bicyklovaní vbehne do dráhy malé dieťa alebo pri rekreačnom lyžovaní dôjde ku kolízii s iným lyžiarom – tieto prípady vedú často k vážnemu ublíženiu na zdraví. Je pritom úplne jedno, či sa to stane na Slovensku alebo v zahraničí.

Dokázať, že ste boli na vine, je dosť problematické, sú potrební svedkovia, zápisnica, lekárske správy. Nemali by ste v prípade spornej situácie zavinenie priznať príliš ochotne a ľahkovážne. Samozrejme, je nutné okamžite poskytnúť prvú pomoc a zavolať lekára, a to aj v prípade, že nepredpokladáte vážne poranenia, pretože v tom si nemôžete byť istý, kým sa poškodený nepodrobí dôkladnému lekárskemu vyšetreniu. Poškodený by mal vzniesť písomný nárok na náhradu škody, tieto dokumenty by ste mali neodkladne predložiť svojej poisťovni, spolu s hlásením poistnej udalosti.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.