Spôsobili ste škodu svojmu zamestnávateľovi?

Keď spôsobíte škodu svojmu zamestnávateľovi pri výkone povolania, za túto škodu zodpovedáte podľa Zákonníka práce a zamestnávateľ je oprávnený túto škodu od vás vymáhať až do výšky 4 hrubých mesačných platov. Havarujete na služobnom motorovom vozidle, na vozidle vznikne škoda 8 500 €, havarijné poistenie kryje túto škodu so spoluúčasťou 5%, čiže 425 €. Spoluúčasť z havarijného poistenia je zároveň výškou škody, ktorú môže vymáhať od vás zamestnávateľ.

Poistnú udalosť oznámte poisťovni, pričom musíte doložiť najmä zápisnicu o zasadaní škodovej komisie u vášho zamestnávateľa, faktúry za opravu poškodenej alebo zničenej veci, zápisnica polície (ak bola privolaná), prípadne technický preukaz, vodičský preukaz a ďalšie dokumenty, ktoré požaduje poisťovňa. Zničené alebo poškodené veci, napr. rozbitý počítač, odložte, aby sa mal možnosť na ne technik poisťovne pozrieť a vyhotoviť fotodokumentáciu.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.