Užitočné rady pred uzavretím životného poistenia

 • Poisťujte sa čo najmladší, vtedy je životné poistenie najvýhodnejšie, a naopak, čím je človek starší, tým je životné poistenie drahšie.
 • Životné poistenie je rozumné uzavrieť na dlhú poistnú dobu, najmenej 20 rokov. Každá poisťovňa pred uzavretím životného poistenia skúma zdravotný stav poisteného. Keď sa poisťujete mladý a zdravý na krátku dobu, napríklad na 5 alebo 10 rokov, po skončení poistenia budete mať pravdepodobne chuť opäť uzavrieť ďalšie poistenie. Nová zmluva však bude drahšia ako predtým z dôvodu vyššieho vstupného veku, nehovoriac o možnosti, že zdravotný stav sa Vám mohol medzičasom zhoršiť, kvôli čomu Vám poisťovňa napočíta prirážku k poistnému alebo v horšom prípade posúdi riziko ako neprijateľné a odmietne Vás poistiť.
 • Poistné sumy (výška poistného krytia) by mali zodpovedať Vašim finančným pomerom. V prípade Vašej smrti by mal byť krytý najmenej Váš dvojročný príjem po odpočítaní dlhov a iných finančných záväzkov.
 • Nekupujte životné poistenie od neznámeho podomového obchodníka, ktorý zvoní od dverí k dverám. Ak si obchodný zástupca s Vami nedokáže dohodnúť stretnutie, svedčí to o jeho neprofesionalite.
 • Snažte sa odolať nátlakovým metódam predaja. Nechajte si čas na rozmyslenie.
 • Ak obchodný zástupca kritizuje inú spoločnosť alebo iného agenta, je to varovný signál, že jeho schopnosti a vedomosti z odboru sú nedostatočné, a preto sa uchyľuje k ohováraniu a vyvolávaniu negatívnych emócií. Ten, kto svoj produkt dobre pozná, dokáže ho predať prezentovaním jeho kvality a úžitku pre klienta.
 • Nedajte sa nachytať, ak vám niekto sľubuje v prípade dožitia konca poistenia ako garantovanú poistnú sumu poistné plnenie aj s predpokladaným ziskom. Garantovaná je len poistná suma, uvedená v poistnej zmluve, aj to len v prípade kapitálového životného poistenia. Prebytok (zisk) je len informatívny predpoklad. Nehovoriac o investičnom životnom poistení, kde nie sú zaručené ani vklady – riziko je cena za predpokladaný vyšší výnos.
 • Nikdy sa nepoisťujte na základe kamarátskych vzťahov. Na trhu pôsobí veľa narýchlo vyškolených agentov z radov MLM sietí, ktorých priemerná dĺžka kariéry sa ráta na 2 až 3 mesiace. Raďte sa radšej s profesionálom, pre ktorého je predaj produktov životného poistenia jeho hlavnou zárobkovou činnosťou. Pravdepodobnosť, že vaša spolupráca bude dlhodobá a profesionálna, je určite vyššia ako so sprostredkovateľmi, ktorí túto prácu robia len občas na prilepšenie, ako vedľajšiu zárobkovú činnosť. Ak je táto činnosť pre nich druhoradá, je ťažké si predstaviť, že ju budú vykonávať hoci aj o 15 rokov. Životné poistenie je nemalá a dlhodobá finančná investícia, pri ktorej je lepšie uprednostniť vaše potreby a kvalitu ponúkaného produktu.
 • Nedajte sa nahovoriť na zamlčanie dôležitých skutočností pri vyplňovaní zdravotného dotazníka v návrhu poistnej zmluvy. Vystavujete sa tým riziku, že v prípade poistnej udalosti vám bude odmietnuté poistné plnenie podľa § 802 Občianskeho zákonníka.
 • Pred podpísaním poistnej zmluvy si vyžiadajte a dôkladne prečítajte všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania, ktoré sa viažu k vašej poistke.
 • Veľmi často sa stáva, že klient je nesprávne informovaný o rôznych možnostiach pôžičiek zo svojho životného poistenia. Akékoľvek pôžičky z existujúcej poistky sú možné maximálne do aktuálnej výšky jej odbytného (odkupnej hodnoty).
 • Často sa stáva, že sprostredkovateľ v snahe predať svoj produkt uhradí za klienta prvú splátku poistného alebo jeho časť. Ide o protizákonné konanie, okrem toho žiadna zľava nenahradí dobre navrhnutý produkt na základe finančnej analýzy a analýzy potrieb klienta.
 • Keď Vám začne agent navrhovať, aby ste zrušili existujúce životné poistenie a uzavreli si u neho nové, je to jednoznačný signál, že Vás chce finančne poškodiť, pretože vzhľadom na dlhodobý charakter životného poistenia je nevýhodné ho predčasne ukončiť. Agentovi v tomto prípade nejde o Vaše záujmy, chce len na Váš úkor zarobiť províziu. Odporúčame s takým agentom nespolupracovať, pretože nekoná v dobrej viere.
 • Dajte si podrobne vysvetliť administratívne poplatky. Sú prípady, kedy je platenie životného poistenia zaťažené až niekoľkými percentami poplatkov, čo výrazne predražuje poistný program. Ide o peniaze, ktoré sa klientovi nikdy nevrátia. Medzi jednotlivými poisťovňami sú v oblasti administratívnych poplatkov významné rozdiely.
Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.