Vytopenie suseda

Vytopenie z prasknutého vodovodného alebo odpadového potrubia, prípadne vykurovacieho systému, s následným vymáhaním škody z poistenia zdpovednosti za škodu môže byť rôznym spôsobom posudzované likvidáciou poisťovní. Nie je vytopenie ako vytopenie.

V prípade, že praskne vodovodné potrubie alebo radiátor vo vašom byte, voda natiekla k susedovi a spôsobila mu škodu na zariadení domácnosti, maľovke a omietke, zapríčinili ste škodu, za ktorú zodpovedáte ako vlastník nehnuteľnosti (bytovej jednotky). Potrubie a radiátory sú stavebnými súčasťami, preto po vznesení nároku na náhradu škody musíte túto škodu poisťovni hlásiť ako poistnú udalosť z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastníctvom alebo držbou nehnuteľnosti.

Keď vám praskne hadica z práčky alebo zabudnete zastaviť sprchu, či necháte pretiecť vaňu a sused pod vaším bytom bude kompletne vytopený, túto škodu po vznesení nároku na náhradu škody poškodeným budete hlásiť ako poistnú udalosť z poistenia občianskej zodpovednosti za škodu spôsobenú bežnou činnosťou v živote súkromných osôb.

V prípade škody neodkladne volajte do poisťovne a dohodnite si fyzickú obhliadku poškodených priestorov. Komunikujte s poškodeným susedom a upozornite ho, aby vodou poškodené hnuteľné veci nevyhadzoval a poškodené stavebné súčasti bytu neopravoval, ak je to možné, pred príchodom technika z poisťovne. Postup a spôsob opravy je poškodený povinný konzultovať s likvidátorom z poisťovne.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.