Vytopil vás sused?

V prípade, že vám sused spôsobí škodu vytopením z vodovodného alebo odpadového potrubia, prípadne vykurovacieho systému mimo vášho bytu, musíte najskôr zistiť, kto škodu zavinil a z akého dôvodu. Môžu nastať 3 základné prípady.

  1. Prasklo vodovodné potrubie alebo radiátor v susedovom byte, voda natiekla do vášho bytu a spôsobila vám škodu na zariadení domácnosti, maľovke a omietke, za škodu zodpovedá sused ako vlastník nehnuteľnosti (bytovej jednotky). Potrubie a radiátory sú stavebnými súčasťami, preto po vznesení nároku na náhradu škody musí sused túto škodu poisťovni hlásiť ako poistnú udalosť z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastníctvom alebo držbou nehnuteľnosti.
  2. Keď u susedov praskne hadica z práčky alebo zabudnú zastaviť sprchu, či nechajú pretiecť vaňu a váš byt bude kompletne vytopený, túto škodu po vznesení vášho nároku na náhradu škody bude sused hlásiť ako poistnú udalosť zo svojho poistenia občianskej zodpovednosti za škodu spôsobenú bežnou činnosťou v živote súkromných osôb.
  3. V bytovom dome praskne spoločné potrubie na chodbe, voda vnikne do vášho bytu, spôsobí škody na zariadení domácnosti, maľovke, omietke – škoda vznikla z titulu zodpovednosti za škodu zo spoločného vlastníctva nehnuteľnosti. Nárok na náhradu škody si musíte uplatňovať vznesením písomného nároku na náhradu škody od spoločenstva vlastníkov bytov alebo od príslušného bytového podniku, ktorý vlastní, resp. spravuje spoločné priestory.
Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.