...

O poistení vieme všetko

Zmena držiteľa vozidla v technickom preukaze

  • Zmenilo vaše vozidlo držiteľa? Predali alebo darovali ste vozidlo a vybavujete prepis v osvedčení o evidencii vozidla (technickom preukaze)?
  • Napíšte oznámenie o zmene držiteľa vozidla pomocou generátora vľavo! Kliknite vľavo na ikonu Generátora oznámenia o zmene držiteľa vozidla, vyplňte formulár, vytlačte ho dvojmo, podpíšte a jeden rovnopis pošlite doporučenou poštou na adresu poisťovne, s priloženou kópiou osvedčenia o evidencii (technického preukazu) s vyznačenou zmenou držiteľa, bielou a zelenou kartou.
  • Uzavrite nové PZP online za 5 minút! Ak už máte nové vozidlo,vypočítajte si najlacnejšie PZP pomocou našej kalkulačky a uzavrite nové PZP online za 5 minút! Novému držiteľovi môžete ešte pred prepisom poradiť uzavretie nového PZP prostredníctvom našej aplikácie https://online.poistenie.sk, pretože nové PZP na vozidlo bude potrebovať pri prihlasovaní na dopravnom inšpektoráte.
  • Kúpili ste auto? Ste nový držiteľ vozidla? Uzavrite nové PZP online ešte pred prihlasovaním na dopravnom inšpektoráte! Ak ste nadobudli nové alebo ojazdené vozidlo, vypočítajte si najlacnejšie PZP pomocou našej kalkulačky a uzavrite nové PZP online za 5 minút! Poistnú zmluvu budete potrebovať ešte pred prepisom vozidla (pri prihlasovaní) na dopravnom inšpektoráte.
Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...