Povinné zmluvné poistenie
Načítava sa...
Povinné zmluvné poistenie

PZP AXA poisťovňa

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu je pobočka českej AXA pojišťovna a.s. a ponúka povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel osobných a dodávkových motorových vozidiel do 3 500 kg a osobných prívesov za motorové vozidlá do 750 kg.

Porovnajte povinné zmluvné poistenie

Ako uzavrieť povinné zmluvné poistenie AXA poisťovňa?

U ktoréhokoľvek agenta poisťovne, najlepšie na diaľku prostredníctvom online porovnávača Poistenie.sk bez podpisu a bez papiera.

Ako a kedy je možné oznámiť poistnú udalosť?

Škodu je možné oznámiť bezodkladne viacerými spôsobmi:

 • nonstop asistenčnej službe na telefónne číslo +421 2 2929 2929
 • vyplnením online formulára tu
 • osobne v ktorejkoľvek pobočke

Stiahnite si a podľa potreby vytlačte dokumenty:

Kritériá pre výpočet PZP

Poistné sadzby vychádzajú z výkonu motora, veku a trvalého bydliska držiteľa vozidla, značky a modelu vozidla.

Je poistné plnenie amortizované?

Nie, plnenie je poškodenému vyplácané v plnej výške, náhradné diely sú priznané v nových cenách, bez uplatnenia amortizácie.

Poistné krytie

Povinné zmluvné poistenie AXA poisťovne obsahuje 2 základné varianty poistenia PZP a 2 balíčky, ku ktorým je možné si dojednať pripoistenia.

Poistné sumy

2 základné varianty poistných súm

 • 5,24 miliónov € pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení / 2,5 milióna € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku
 • 7 miliónov € pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení / 5 miliónov € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku

Pripoistenia

 • Asistenčné služby
 • Úrazové pripoistenie sedadiel
 • Pripoistenie náhradného vozidla
 • Pripoistenie batožiny
 • Pripoistenie skiel
 • Pripoistenie poškodenia a stretu so zverou
 • Živelné pripoistenie

Výpoveď PZP AXA poisťovňa

Ak chcete podať výpoveď PZP alebo ste prepísali vozidlo na iného držiteľa alebo ste si dali vyradiť vozidlo z evidencie, použite náš generátor výpovede PZP.

PZP AXA poisťovňa
Má produkt všetkých 5P?
Pohodlie4
Poistné krytie3,5
Pomoc4
Poistné4,8
Povesť4,7
Naše hodnotenie 4,2/5
Hodnotenie klientov 4.7/5
Na základe 211 hodnotení našich klientov

Predmet PZP - vozidlá

AXA poisťovňa poistí:
 • osobné a ľahké úžitkové vozidlo do 3,5 tony s evidenčným číslom vozidla a maximálnym počtom 9 sedadiel;
 • prívesné vozíky za osobné automobily do celkovej hmotnosti 750 kg, vrátane obytných prívesov.
Ostatné druhy vozidiel (nákladné vozidlá nad 3 500 kg, traktory, autobusy, ťahače atď.) AXA poisťovňa na Slovensku nepoisťuje.

Poistné krytie

PZP AXA poisťovne sa vzťahuje na tieto prípady:
 1. a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj škody vzniknuté úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia, úrazového poistenia, dávok dôchodkového poistenia, dávok výsluhového zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,
 2. b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
 3. c) ušlého zisku,
 4. d) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody.

Poistné sumy

PZP AXA poisťovne má 2 varianty krytia – produkty s rôznymi poistnými sumami a ďalšie 2 balíky s pripoisteniami.
Samostatné PZP
Základný variant krytia
 • škoda na majetku 2,5 mil. €,
 • škoda na zdraví 5,24 mil. €
 • asistenčné služby, vrátane odťahu na Slovensku a v Českej republike
Vyšší variant krytia
 • škoda na majetku 5 mil. €,
 • škoda na zdraví 7 mil. € alebo
 • asistenčné služby, vrátane odťahu na Slovensku a v Českej republike
PZP v balíčkoch
PZP PLUS
 • škoda na majetku 2,5 mil. €,
 • škoda na zdraví 5,24 mil. €
 • asistenčné služby, vrátane odťahu na Slovensku a v Českej republike
 • pripoistenie úrazu vodiča s limitom 10 000 € / 5 000 €
PZP PRÉMIUM
 • škoda na majetku 5 mil. €,
 • škoda na zdraví 7 mil. €
 • asistenčné služby, vrátane odťahu na Slovensku a v Českej republike
 • pripoistenie úrazu vodiča s limitom 20 000 € /10 000 €
 • pripoistenie batožiny s limitom 500 €
 • pripoistenie náhradného vozidla na 3 dni
 • pripoistenie vlastnej totálnej škody s limitom 5 000 €
Ku každému zo základných variantov alebo balíčkov je možné si priplatiť za ďalšie pripoistenia povinného zmluvného poistenia.

Bonusy, mlusy, prirážky a zľavy

Základná cena povinného zmluvného poistenia môže byť upravená bonusmi a zľavami, ako aj prirážkou.
 • Bonus za bezškodový priebeh (zľava) do 50%;
 • Malus za škodovosť (prirážka k poistnému) do 50%;
 • Zľava 10% z poistného za online uzavretie PZP;
 • Vernostná zľava 5% z poistného za iné platné poistenie v AXA;
 • Zľava 3% za registráciu v aplikácii RadSoferujem;
 • Zľava 9% za registráciu v aplikácii AXA Drive.

Asistenčné služby

Asistenčné služby k PZP AXA poisťovne sú automaticky platné ku všetkým variantom poistného krytia. V prípade núdze je potrebné bezodkladne volať linku +421 2 2929 2929. Rozsah a limity asistenčných služieb sú opísané v poistných podmienkach.

Asistencia AUTO GO

Platí pre všetky varianty PZP bez príplatku.
Technická asistencia
 • Oprava na mieste – defekt do 120 €, zámena paliva do 50 €, technická porucha v SR + ČR do 70 €, v zahraničí do 150 €, v prípade havárie v SR + ČR do 110 €, v zahraničí do 150 €
 • Vyslobodenie vozidla
 • Úschova nepojazdného vozidla
 • Odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšieho servisu
 • TAXI doprava do 30 €
 • Zapožičanie náhradného vozidla
 • Ubytovanie posádky nepojazdného vozidla - pri nehode na Slovensku 1 noc do 80 € - pri nehode alebo poruche vozidla v zahraničí max. 2 noci po 75 €
 • Doprava posádky nepojazdného vozidla
 • Repatriácia nepojazdného vozidla do vlasti - pri nehode v zahraničí bez limitu, - pri poruche do 750 €
 • Repatriácia opraveného vozidla
 • Vyslanie náhradného vodiča
 • Likvidácia vraku po nehode
 • Doplnkové asistenčné služby – objednanie na STK, objednanie do pneuservisu
 • Telefonické informácie o aktuálnych kurzoch mien, priemerné ceny vybraných komodít, klimatické pomery a predpovede počasia, informácie o možnostiach ubytovania, zistenie ceny ubytovania, zaistenie rezervácie ubytovania, zistenie turistických trás, čakacie doby na hraničných prechodoch, pravidlá cestnej premávky v zahraničí, výšky pokút za dopravné priestupky, zjazdnosti ciest vozidlom, ceny benzínu a nafty, mýtne poplatky, atď.
Právna asistencia
Na Slovensku aj v zahraničí pri poruche alebo nehode je limit poistného plnenia 400 €.
 • správne konanie po dopravnej nehode vozidla;
 • trestné konanie po dopravnej nehode;
 • škoda na vozidle – nárok na náhradu
 • administratívno – právna asistencia
 • telefonická asistencia.

Asistencia MAX

Asistencia MAX za príplatok rozširuje služby a limity krytia v asistencii AUTO GO.
 • Pripoistenie právnej asistencie do limitu 4 000 €;
 • TAXI doprava do 160 €;
 • Ubytovanie posádky nepojazdného vozidla pri nehode alebo poruche vozidla v SR a v zahraničí max. 7 nocí po 110 €;
 • Pri nehode náhradné vozidlo na 3 dni;
 • Ostatné služby a výhody ako pri AUTO GO väčšinou bez limitu krytia.

Úrazové pripoistenie

Poistnou udalosťou je úraz:
 • pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho vozidla;
 • pri uvádzaní vozidla do chodu;
 • počas jazdy vozidla;
 • pri odstraňovaní bežných porúch vozidla - výmena kolesa a pod.;
 • po dopravnej nehode alebo v blízkosti miesta nehody.
Územná platnosť úrazového pripoistenia je Európa vrátane Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej Federácie a Ukrajiny.

Úrazové poistenie poistníka

Poistné krytie sa vzťahuje na poistníka uvedeného v poistnej zmluve, keď je vodičom v akomkoľvek osobnom alebo dodávkovom vozidle do celkovej hmotnosti 3 500 kg a do 9 miest na sedenie. Úrazové pripoistenie je automaticky zahrnuté v balíčkoch krytia PZP PLUS a PZP PRÉMIUM.
Poistné riziká a limityPZP PLUSPZP PRÉMIUM
Trvalé telesné poškodenie10 000 €20 000 €
Smrť následkom úrazu5 000 €10 000 €

Úrazové pripoistenie vodiča alebo celej posádky

Ku každému variantu PZP AXA je možné pripoistiť úraz vodiča alebo celej posádky, pričom poistná suma pre trvalé telesné poškodenie je vždy dvojnásobná ako poistná suma pre prípad smrti úrazom.
Poistné riziká a limityMinimálny limitMaximálny limit
Trvalé telesné poškodenie4 000 €200 000 €
Smrť následkom úrazu2 000 €100 000 €

Poistné plnenie za trvalé telesné poškodenie následkov úrazu sa vyhodnocujú na základe oceňovacích tabuliek.

Pripoistenie náhradného vozidla

Pripoistenie vozidla sa vzťahuje na náhradu nákladov za prenájom náhradného vozidla za poškodené vozidlo uvedené v poistnej zmluve následkom dopravnej nehody, prípadne odcudzenia.
 • Plnenie je maximálne 400 €;
 • Maximálna doba požičania vozidla je 10 dní;
 • Spoluúčasť: neuplatňuje sa;
 • Územná platnosť: Európa vrátane Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej Federácie a Ukrajiny;
 • Podmienkou plnenia je poškodenie vozidla následkom dopravnej nehody alebo iných poistených rizík;
 • Doba opravy presahuje 8 normohodín (1 deň);
 • Bude preplatené len vozidlo rovnakej alebo nižšej kategórie.

Pripoistenie batožiny

Batožina sú osobné veci vo vozidle a veci, ktoré majú cestujúci na sebe alebo pri sebe. Pripoistenie batožiny sa uzatvára pre prípad:
 • poškodenia alebo zničenia batožiny v dôsledku živelnej udalosti;
 • poškodenia, zničenia alebo straty batožiny pri dopravnej nehode, ktorá postihla vozidlo, poistené formou PZP;
 • krádeže batožiny umiestnenej vo vozidle alebo v strešnom boxe.
Parametre poistenia:
 • Limit poistného plnenia 1 000 € okrem škôd na veciach v strešnom boxe;
 • Limit plnenia za škody na veciach v strešnom boxe 500 €;
 • Spoluúčasťj: nulová okrem škôd na veciach v strešnom boxe;
 • Spoluúčasť: 150 € za škody na veciach v strešnom boxe;
 • Územná platnosť: Európa vrátane Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej Federácie a Ukrajiny.

Pripoistenie skiel

Pripoistenie skiel sa uzatvára pre prípad náhleho poškodenia, zničenia alebo odcudzenia skiel poisteného vozidla akoukoľvek náhodnou udalosťou. Poistné krytie sa vzťahuje na všetky sklá motorového vozidla.
 • Limity poistného plnenia a poistné
Poistná sumaRočné poistné
400 €35,60 €
800 €62,60 €
1 600 €126,30 €
 • Územná platnosť: Európa a Turecko, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej Federácie a Ukrajiny.
 • Spoluúčasť je v prvom roku poistenia 20% z výšky škody, od 2. roku 80 € pri každej poistnej udalosti.
 • Pred uzavretím poistenia je povinnosťou poslať do poisťovne fotodokumentáciu vozidla.

Pripoistenie poškodenia a stretu so zverou

Pripoistenie poškodenia a stretu so zverou sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla alebo jeho časti stretom so zverou a ďalej pre prípady poškodenia zaparkovaného vozidla po priamom kontakte so zverou.
 • Limit poistného plnenia: 5 000 € za každú poistnú udalosť
 • Ročné poistné: 42,10 €
 • Územná platnosť: Európa vrátane Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej Federácie a Ukrajiny.
 • Spoluúčasť je v prvom roku poistenia 20% z výšky škody, od 2. roku 80 € pri každej poistnej udalosti.

Živelné pripoistenie

Živelné pripoistenie vozidla k PZP AXA sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku týchto udalostí:
 • požiar, výbuch, blesk;
 • krupobitie, víchrica;
 • pád stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného vozidla;
 • zosuv pôdy alebo lavín, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení.
Parametre pripoistenia:
 • Limit poistného plnenia: 5 000 € za každú poistnú udalosť;
 • Ročné poistné: 21,60 €;
 • Územná platnosť: Európa vrátane Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej Federácie a Ukrajiny;
 • Spoluúčasť je v prvom roku poistenia 20% z výšky škody, od 2. roku 80 € pri každej poistnej udalosti.

Pripoistenie odcudzenia a vandalizmu

Pripoistenie odcudzenia a vandalizmu k PZP AXA sa vzťahuje na prípady:
 • odcudzenie vozidla alebo jeho časti krádežou, krádežou vlámaním alebo lúpežou;
 • vandalizmus - zásah cudzej osoby.
Podmienky poistenia:
 • Limit poistného plnenia: 5 000 € za každú poistnú udalosť
 • Ročné poistné: 39,90 €
 • Územná platnosť: Európa vrátane Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej Federácie a Ukrajiny.
 • Spoluúčasť je v prvom roku poistenia 20% z výšky škody, od 2. roku 80 € pri každej poistnej udalosti.
 • Vozidlo musí byť zabezpečené spôsobom určeným poisťovňou podľa článku 6, Hlava II. všeobecných poistných podmienok.

Zmena alebo zrušenie PZP AXA

Ak potrebujete zmeniť údaje v poistnej zmluve PZP AXA poisťovne, postupujte takto:
 • Zmenu údajov o vozidle, napr. zmenu osvedčenia o evidencii, evidenčného čísla vozidla a podobne, je možné oznámiť telefonicky na číslo +421 2 2929 2929 alebo e-mailom na info@axa.sk.
 • Zmenu trvalej adresy musíte oznámiť písomne. Žiadosť o zmenu podpíšte a zašlite poštou na adresu: AXA pojišťovna a.s. Kolárska 6 812 64 Bratislava

Zrušenie PZP AXA

Ukončenie zmluvy je možné len písomnou formou k výročiu zmluvy alebo zo zákonných dôvodov. Do žiadosti o zrušenie poistnej zmluvy uveďte všetky predpísané informácie:
 • Číslo poistnej zmluvy
 • Dôvod ukončenia (napr. predaj vozidla)
 • Číslo bankového účtu kvôli prípadnému vráteniu nespotrebovaného poistného.
 • Kópiu príslušného dokladu, napr. kópiu osvedčenia o evidencii vozidla s dátumom prepisu na nového majiteľa, potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie, atď.
Podpísanú žiadosť o zrušenie zmluvy zašlite poštou na adresu: AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Kolárska 6 812 64 Bratislava