Povinné zmluvné poistenie
Načítava sa...
Povinné zmluvné poistenie

PZP Groupama poisťovňa

Groupama poisťovňa, a. s. ponúka povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel všetkých druhov a značiek.

Porovnajte povinné zmluvné poistenie

Ako uzavrieť povinné zmluvné poistenie Groupama poisťovňa?

Najlepšie na diaľku prostredníctvom online porovnávača Poistenie.sk bez podpisu a bez papiera.

Ako a kedy je možné oznámiť poistnú udalosť?

Škodu je možné oznámiť bezodkladne 3 spôsobmi:

 • Groupama Assistance:+421 2 208 54 504 nonstop asistenčná služba pre poistenie motorových vozidiel
 • Call centrum +421 2 208 54 208.
 • osobne v ktorejkoľvek pobočke

Stiahnite si a vytlačte potrebné dokumenty:

Kritériá pre výpočet PZP

Poistné sadzby vychádzajú objemu valcov, výkonu motora, hmotnosti vozidla, druhu vozidla a škodového priebehu

Je poistné plnenie amortizované?

Nie, plnenie je poškodenému vyplácané v plnej výške, náhradné diely sú priznané v nových cenách, bez uplatnenia amortizácie

Poistné sumy

Povinné zmluvné poistenie Groupama ECONOMY obsahuje

 • základné poistenie PZP
  a) 5 240 000 Eur za škoda na zdraví alebo usmrtením bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených;
  b) 1 050 000 Eur za škodu na veci a ušlom zisku:
 • úrazové poistenie vodiča v základnom krytí
 • asistenčné služby – oprava na mieste, odťah do najbližšej opravovne, úschova vozidla, ubytovanie

Výpoveď PZP Groupama poisťovňa

Ak chcete podať výpoveď PZP alebo ste prepísali vozidlo na iného držiteľa alebo ste si dali vyradiť vozidlo z evidencie, použite náš generátor výpovede PZP.

PZP Groupama poisťovňa
Má produkt všetkých 5P?
Pohodlie4
Poistné krytie4,5
Pomoc4
Poistné4,5
Povesť3
Naše hodnotenie 4/5
Hodnotenie klientov 4.7/5
Na základe 163 hodnotení našich klientov

Vozidlá - predmet PZP Groupama poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti Groupama poisťovne je určené pre všetky druhy, typy a značky motorových a prípojných vozidiel:
 • vozidlá s evidenčným číslom - motocykle, trojkolky, osobné a dodávkové automobily, ťahače a podobne
 • pracovné stroje a špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla.

Poistné krytie

PZP sa vzťahuje na tieto prípady:
 • Škody na zdraví a náklady pri usmrtení
 • Škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci – vecné škody
 • Účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov poškodených
 • Ušlý zisk

Poistné sumy

PZP Groupama poisťovne má tieto poistné sumy:
 • 5,24 miliónov € na náhradu škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • 1,05 milióna € na náhradu vecných škôd, právneho zastúpenia a ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

Bonusy, malusy, prirážky a zľavy

V PZP Groupama poisťovne je možné využiť tieto výhody
 • Bonus za bezškodový priebeh do 60 %
 • zľavu pre rodičov detí do 15 rokov vo výške 10 %
 • 10 % vernostná zľava za iné poistenie uzavreté v Groupama
 • 5% zľava za účet v OTP Banke
 • 5% zľava za ročné platenie poistného
 • Zľava do 25% za bydlisko v menšom meste alebo na vidieku
 • V cene PZP je zahrnuté úrazové poistenie vodiča

Asistenčné služby

Asistenčné služby sa poskytujú v prípade nehody, poruchy, či defektu osobných a dodávkových vozidiel do celkovej hmotnosti 3 500 kg, okrem špeciálnych vozidiel.

Oprava na mieste

Cestná asistencia je odstránenie poruchy či defektu vozidla na vozovke, ak vozidlo nie je schopné pokračovať v jazde. Služba je poskytovaná do limitu 90 EUR na území Slovenska a 150 EUR na území štátov zelenej karty.

Odtiahnutie, uschovanie vozidla

Odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšej značkovej opravovne a preprava najviac 5 cestujúcich do limitu 90 € na Slovensku a do 150 € v zahraničí. Úschova a bezpečné uloženie vozidla v prípade, že je servis zatvorený, najviac do 3 dní po 10 € denne na Slovensku alebo do 20 € denne v zahraničí.

Ubytovanie vodiča a cestujúcich

Ubytovanie pre vodiča a spolucestujúcich v prípade krádeže vozidla alebo pri oprave dlhšej ako 8 hodín najviac na 2 noci v hoteli s raňajkami do 60 € na osobu a noc na Slovensku a najviac na 3 noci do 70 € na osobu a noc v zahraničí.

Pokračovanie v ceste

Ak oprava vozidla trvá dlhšie ako 8 hodín, asistenčná služba zabezpečí prepravu cestujúcich do plánovaného cieľa cesty alebo do miesta trvalého bydliska vozidlom taxi alebo vlakom 2. triedy.

Náhradné vozidlo

Pri oprave vozidla dlhšej ako 8 hodín asistenčná služby zariadi prenájom náhradného vozidla a najviac na 1 deň preplatí požičovné.

Garancia dojazdu

Asistenčná služba garantuje príjazd technika na Slovensku do 90 minút od privolania služby. Ak to asistenčná služba nesplní, klient má nárok na odškodné 20 EUR ako poukážku na palivo.

Konzultácie pre trestné konanie

Ak vodič spôsobí dopravnú nehodu, pri ktorej je podozrenie na spáchanie trestného činu, poisťovňa poskytne konzultácie pre trestné konanie bezplatne v rozsahu 3 hodín prostredníctvom partnerskej advokátskej kancelárie. Táto služba zahŕňa:
 • informácie o priebehu trestného konania, o jeho možných výsledkoch, o právach poisteného;
 • právna analýza dopravnej nehody a dopravných predpisov vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu;
 • ďalšie informácie na základe požiadaviek poisteného.
Trestným činom môže byť ublíženie na zdraví z nedbanlivosti, ťažké ublíženie na zdraví alebo usmrtenie poškodeného.

Úrazové poistenie vodiča

Úrazové poistenie vodiča motorového vozidla sa vzťahuje na vodiča vozidla v čase dopravnej nehody, keď poistené vozidlo spôsobí škodu (keď je vinníkom nehody). Poistné krytie vyplýva z verejného prísľubu, poskytnutého poisťovňou nad rámec nárokov z povinného zmluvného poistenia.
 • Smrť následkom úrazu na poistnú sumu 2 000 €
 • Trvalé následky úrazu od 76% telesného poškodenia na poistnú sumu 2 000 €
 • Limit 2 000 € platí pre 1 a všetky škody za rok na 1 sedadlo vodiča
 • Poistenie sa vzťahuje len na motorové vozidlá do celkovej hmotnosti 3 500 kg.