Povinné zmluvné poistenie
Načítava sa...
Povinné zmluvné poistenie

PZP Union poisťovňa

Union poisťovňa, a.s. ponúka povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie všetkých druhov motorových a prípojných vozidiel.

Porovnajte povinné zmluvné poistenie

Ako uzavrieť povinné zmluvné poistenie Union poisťovne?

U ktoréhokoľvek agenta poisťovne, najlepšie na diaľku prostredníctvom online porovnávača bez podpisu a bez papiera, najjednoduchšie na Poistenie.sk.

Ako a kedy je možné oznámiť poistnú udalosť?

Bezodkladne nonstop asistenčnej službe na telefónne číslo +421 2 2081 1811
Stiahnite si a vytlačte správu o nehode.

Zasielanie dokladov k likvidácii poistnej udalosti

Hlásenie poistných udalostí a zasielanie dokladov k likvidácii

Online hlásenie poistnej udalosti https://www.union.sk/nahlasit-skodu-online

Kritériá pre výpočet PZP

Poistné sadzby vychádzajú z veku vodiča, objemu valcov a výkonu motora, okresu registrácie a škodového priebehu

Poistné sumy

PZP Union poisťovne má 3 varianty krytia – produkty s rôznymi poistnými sumami:

BASIC

 • poistenie škody na živote a zdraví do 5,24 mil. €
 • poistenie škody na majetku do 1,05 mil. €

OPTIMUM

 • poistenie škody na živote a zdraví do 5,24 mil. €
 • poistenie škody na majetku do 3 mil. €
 • asistenčné služby

EXCELLENT PLUS

 • poistenie škody na živote a zdraví do 5,24 mil. €
 • poistenie škody na majetku do 5 mil. €
 • poistenie proti živlom do 2 500 €
 • asistenčné služby

Pripoistenia k PZP

Povinné zmluvné poistenie Union poisťovne obsahuje niekoľko voliteľných pripoistení.

 • Pripoistenie asistenčných služieb
 • Pripoistenie úrazu vodiča alebo celej posádky vozidla
 • Pripoistenie stretu so zverou
 • Pripoistenie batožiny

Výpoveď PZP Union poisťovňa

Ak chcete podať výpoveď PZP alebo ste prepísali vozidlo na iného držiteľa alebo ste si dali vyradiť vozidlo z evidencie, použite náš generátor výpovede PZP.

https://www.poistenie.sk/zrusenie/pzp

PZP Union poisťovňa
Má produkt všetkých 5P?
Pohodlie4
Poistné krytie4,8
Pomoc4,5
Poistné4
Povesť3,5
Naše hodnotenie 4,2/5
Hodnotenie klientov 4.6/5
Na základe 365 hodnotení našich klientov

Poisťované vozidlá

V rámci poistenia PZP je možné poistiť nasledovné typy vozidiel:
 • Osobné a úžitkové vozidlá do 3 500 kg (kategória M1 a N1)
 • Motocykle, trojkolky, štvorkolky (kategória L)
 • Nákladné vozidlá (kategória N)
 • Návesy (kategória O)
 • Autobusy
 • Obytné vozidlá
 • Traktory
 • Sanitné automobily
 • Malé motorové vozíky

Poistné krytie

PZP sa vzťahuje na tieto prípady:
 1. škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
 2. škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
 3. ušlý zisk,
 4. účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov poškodených
Poistený má právo, aby Union za neho nahradil príslušným subjektom uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť týmto subjektom.

BASIC

 • poistenie škody na živote a zdraví do 5,24 mil. €
 • poistenie škody na majetku do 1,05 mil. €

OPTIMUM

 • poistenie škody na živote a zdraví do 5,24 mil. €
 • poistenie škody na majetku do 3 mil. €
 • asistenčné služby

EXCELLENT PLUS

 • poistenie škody na živote a zdraví do 5,24 mil. €
 • poistenie škody na majetku do 5 mil. €
 • poistenie proti živlom do 2 500 €

Bonusy, malusy, prirážky a zľavy

Základná cena povinného zmluvného poistenia môže byť upravená bonusmi a zľavami, malusmi a prirážkami.
 • Zľava za bezškodový priebeh – bonus do 50% zo základného poistného
 • Prirážka za nepriaznivý škodový priebeh – malus do 40% zo základného poistného
 • Vernostná zľava za iné poistné zmluvy v Union poisťovni
 • Zľava za obchod na diaľku od Poistenie.sk

Asistenčné služby

Nonstop asistenčné služby sú dostupné k balíku OPTIMUM a EXCELLENT PLUS pri poruche auta alebo dopravnej nehode. Union poisťovňa spolupracuje s asistenčnou službou EuroCross Assistance, telefónne číslo +420 296 339 644. Poistenie kryje náklady za asistenčné služby v prípade:
 • dopravnej nehody;
 • poruchy vozidla;
 • krádeže vozidla;
 • iné služby pri strate kľúčov, vyčerpaní paliva, oprave defektu, výmene batérie, atď.
Podrobnejšie nároky čerpania asistenčných služieb nájdete tu.  

Pripoistenie sedadiel

Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom:
 • smrť následkom úrazu 10 000 €
 • trvalé následky úrazu 10 000 €
 • hospitalizácia v dôsledku úrazu 20 €/ deň, najviac 60 dní
 • územná platnosť Európa

Pripoistenie stretu so zverou

Poistenie chráni auto v prípade poškodenia alebo zničenia pri strete s divou zverou, napr. jeleň, diviak, medveď.
 • Limit poistného plnenia 2 500 € pri poškodení karosérie vozidla
 • Územná platnosť Slovensko
 • Spoluúčasť je 100 € / 200 € / 300 €

Pripoistenie vozidla pre prípad živelnej udalosti

Pripoistenie vozidla k PZP pre prípad živelných udalostí kryje:
 • priamy úder blesku,
 • zosuv kamenia, zrútenie skál, zosuv pôdy, lavína, tlak snehu,
 • krupobitie
 • povodeň alebo záplava
 • víchrica (rýchlosť vetra vyššia než 75 km/h),
 • zemetrasenie
 • pád alebo náraz predmetov na vozidlo alebo proti vozidlu,
 • požiar alebo výbuch.

Parametre pripoistenia

 • Limit poistného plnenia: 4 000 €
 • Územná platnosť: Slovensko
 • Spoluúčasť: 5%, min. 150 €

Pripoistenie skiel motorového vozidla

Sklá motorového vozidla môžu byť pripoistené pre prípad rozbitia z akýchkoľvek príčin.
 • Pripoistenie skiel kryje rozbitie čelného, zadného a bočných skiel
 • Územná platnosť Európa
 • Spoluúčasť 10 % z výšky opravy.

Pripoistenie batožiny vo vozidle

Poistenie batožiny kryje škody spôsobené poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou batožiny pri preprave vozidlom. Batožina musí byť uložená v uzamknutom batožinovom priestore vozidla a nesmie byť viditeľná zvonku.

Batožina je vec osobnej potreby - šatstvo a obuv, kozmetika, športové potreby, fotoaparát a kamera, osobné doklady, autosedačka, kočík a pod. Z poistenia sú vylúčené elektronické prístroje, peniaze, platobné karty, umelecké predmety, lieky, zvieratá a rastliny.

 • Limit poistného plnenia za všetky veci: 1 000 €
 • Limit na 1 vec: 350 €
 • Spoluúčasť: 15 € pri každej škode
 • Územná platnosť poistenia: Európa