Povinné zmluvné poistenie
Načítava sa...
Povinné zmluvné poistenie

PZP Wüstenrot poisťovňa

Wüstenrot poisťovňa, a.s. ponúka povinné zmluvné poistenie zodpovednosti z prevádzky motorových vozidiel a havarijné poistenie motorových vozidiel do celkovej hmotnosti 3 500 kg.

Porovnajte povinné zmluvné poistenie

Ako uzavrieť povinné zmluvné poistenie Wüstenrot poisťovne?

U ktoréhokoľvek agenta poisťovne, najlepšie na diaľku prostredníctvom online porovnávača bez podpisu a bez papiera, napríklad na Poistenie.sk.

Ako a kedy je možné oznámiť poistnú udalosť?

Bezodkladne nonstop asistenčnej službe na telefónne číslo +421 2 5788 9333

Informácie o stave vybavovania poistnej udalosti +421 2 3306 8809 v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00

Zasielanie dokladov k likvidácii poistnej udalosti: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26

Stiahnite si a podľa potreby vytlačte:

Kritériá pre výpočet PZP

Poistné sadzby vychádzajú z výkonu motora, veku vozidla, veku držiteľa vozidla, z okresu registrácie vozidla.

Poistné sumy

PZP Wüstenrot poisťovne kryje škody s týmito limitmi:

 • Škody na zdraví do 5 240 000 € bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
 • Škody na majetku do 1 050 000 € bez ohľadu na počet poškodených.

Pripoistenia k PZP

Povinné zmluvné poistenie Wüstenrot poisťovne obsahuje niekoľko voliteľných pripoistení.

 • Pripoistenie úrazu v aute
 • Pripoistenie právnej ochrany Nonstop právnik
 • Pripoistenie stretu so zverou
 • Pripoistenie proti živelnej udalosti
 • Pripoistenie skiel motorových vozidiel

Výpoveď PZP Wüstenrot poisťovne

Ak chcete podať výpoveď PZP alebo ste prepísali vozidlo na iného držiteľa alebo ste si dali vyradiť vozidlo z evidencie, použite náš generátor výpovede PZP.

PZP Wüstenrot poisťovňa
Má produkt všetkých 5P?
Pohodlie4
Poistné krytie4
Pomoc4
Poistné3,5
Povesť3,5
Naše hodnotenie 3,8/5
Hodnotenie klientov 4.6/5
Na základe 145 hodnotení našich klientov

Aké vozidlá sa poisťujú?

Wüstenrot poisťovňa, a.s. ponúka povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel do 3 500 kg – motocyklov, štvorkoliek, osobných a dodávkových automobilov a prívesov za osobné motorové vozidlá.

Poistné krytie

PZP Wüstenrot poisťovňa sa vzťahuje na tieto prípady:
 • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení;
 • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci;
 • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody;
 • ušlého zisku.

Poistné sumy a možné pripoistenia

 • 5 240 000 eur za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. a) a náklady podľa § 4 ods. 3 bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, (škoda na zdraví);
 • 1 050 000 eur za škodu podľa § 4 ods. 2 písm. b) až d) bez ohľadu na počet poškodených. (škoda na majetku);
 • Asistenčné služby;
 • Pripoistenia úrazu, Nonstop právnik, stretu so zverou, živelnej udalosti, skiel.

Bonusy, malusy, prirážky a zľavy

Základná cena povinného zmluvného poistenia môže byť upravená bonusmi a zľavami, malusmi a prirážkami.
 • Zľava za bezškodový priebeh – bonus;
 • Vernostná zľava 5% alebo 10% podľa počtu uzavretých poistných zmlúv vo Wüstenrot poisťovni;
 • Zľava za okres registrácie;
 • Prirážka za področnosť 20% v prípade, že je dohodnuté platenie poistného v polročných alebo štvrťročných splátkach.

Pripoistenie skiel

Pripoistenie skiel motorového vozidla:
 • Pripoistenie skiel kryje rozbitie čelného, zadného a bočných skiel;
 • Poisťovňa uhradí náklady na opravu alebo výmenu skla;
 • Územná platnosť Európa;
 • Spoluúčasť 10 % z výšky opravy.

Asistenčné služby

V PZP Wüstenrot poisťovne môže poistený využívať asistenčné služby:
 • Oprava na mieste, odtiahnutie, úschova v prípade dopravnej nehody
 • Oprava na mieste, odtiahnutie, úschova v prípade poruchy
 • Pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti v prípade dopravnej nehody
 • Pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti v prípade poruchy
 • Krádež vozidla
 • Strata kľúčov od vozidla
 • Zámena paliva v nádrži vozidla, vyčerpanie paliva
 • Defekt pneumatiky vozidla
 • Pomoc pri zdokumentovaní dopravnej nehody
 • Repatriácia vozidla do vlasti
 • Vrak po nehode
 • Náhradné diely
 • Finančná tieseň poisteného
 • Právna asistencia správneho a civilného sporu

Pripoistenie sedadiel

Pripoistenie úrazu v aute pre vodiča a cestujúcich:
 • Pripoistenie úrazu pre nemenované osoby, a to vodiča aj cestujúcich
 • Poistná suma 35 000 € pre prípad smrti a trvalých následkov na celé vozidlo, pričom poistné plnenie sa delí medzi všetkých reálne prepravovaných ľudí
 • Platí v celej Európe
 • Spoluúčasť je nulová.

Pripoistenie právnej ochrany

Pripoistenie právnej ochrany auta a vodiča Nonstop právnik.
 • Právna pomoc a poradenstvo v súvislosti s prevádzkou a vedením motorového vozidla;
 • Úhrada potrebných finančných nákladov na presadzovanie oprávnených záujmov poistenej osoby;
 • 24/7 telefonická linka;
 • V zahraničí naviac telefonické tlmočenie pri rokovaní s políciou a svedkami nehody;
 • Poistná suma 35 000 €;
 • Poistné udalosti na území Európskej únie, Čiernej Hory, Macedónska, Švajčiarska, Srbska alebo Turecka;
 • Nulová spoluúčasť.

Pripoistenie stretu so zverou

K PZP je možné pripoistiť vozidlo pre prípad stretu so zverou.
 • Limit poistného plnenia 4 000 € pri poškodení karosérie vozidla;
 • Územná platnosť Slovensko;
 • Spoluúčasť 5%, najmenej 150 €.

Pripoistenie živelnej udalosti

Pripoistenie vozidla k PZP pre prípad živelných udalostí:
 • Poistené riziká: krupobitie, pád stromov, povodeň, požiar, úder blesku, víchrica, výbuch, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, zosuv alebo zrútenie lavín;
 • Limit poistného plnenia je 4 000 €;
 • Územná platnosť Slovensko;
 • Spoluúčasť 5%, min. 150 €.

Poistné podmienky

Všetky poistné podmienky PZP Wüstenrot poisťovne sú stanovené v jedinom dokumente: Všeobecné poistné podmienky obsahujú:
 • poistné podmienky PZP;
 • podmienky čerpania asistenčných služieb;
 • podrobné podmienky pripoistení;
 • oceňovacie tabuľky pre trvalé následky úrazu.