Čo bude s prvým a druhým dôchodkovým pilierom?

Keby veci fungovali podľa pôvodných plánov, 2. dôchodkový pilier by bol najlepším nástrojom sociálnej politiky. Čo môže byť spravodlivejšie ako sporenie z povinných odvodov na súkromný dôchodkový účet vo finančnej inštitúcii, ktorú si sám vyberiem a kontrolujem v konkurenčnom prostredí, kde môžem kedykoľvek prejsť k inej dôchodkovej spoločnosti. Dôchodkové fondy riadia profesionáli a dôchodok budem dostávať primerane k svojim predchádzajúcim príjmom, preto sa 2. pilier nazýva zásluhový alebo kapitalizačný.

Na druhej strane sa mala postupne oslabovať úloha 1. piliera, ktorý sa nazýva priebežný, pretože každý mesiac sa príjem do systému od platiteľov dôchodkových odvodov priamo prerozdeľuje medzi starobných dôchodcov. Ide o vynález nemeckého politika Otto von Bismarcka z konca 19. storočia, založený na solidarite prispievateľov s poberateľmi dôchodkov. Keďže v dôsledku demografického vývoja prispievateľov stále ubúda a poberateľov pribúda, priebežný dôchodkový systém má ustavične sa zväčšujúci problém s nedostatkom peňazí na garantované vyplácanie dôchodkov. Výška dôchodku sa neurčuje podľa skutočných príjmov do systému, ale výpočet dôchodkov podlieha umelým zásahom politikov a úradníkov. Fond dôchodkového poistenia, spravovaný Sociálnou poisťovňou je dlhodobo stratový. Jednoducho povedané, dôchodcovia majú zaručené vyššie dôchodky ako si môže Sociálna poisťovňa dovoliť. Každý mesiac sa schodok vo financovaní 1. piliera vyrovnáva z iných fondov alebo zo štátneho rozpočtu – z našich daní.

Namiesto toho, aby opatrenia vlád zohľadňovali budúci demografický vývoj a znižovali riziká v oblasti dôchodkového zabezpečenia, hlúpi a nezodpovední politici u nás aj v okolitých štátoch myslia len na súčasné financie a najbližšie voľby, budúce generácie dôchodcov ich nezaujímajú. Ako príklad by som uviedol Viktora Orbána, ktorý v Maďarsku bez mihnutia oka zrušil 2. dôchodkový pilier a znárodnil dôchodkové úspory občanov. V Českej republike po dlhých diskusiách a dôkladnej príprave začali s 2. pilierom od 1.1.2013 a už komunisti so socialistami sľubujú, že keď sa dostanú k moci, okamžite 2. pilier zrušia. Poliaci sú z nás asi najzodpovednejší, oni robia len dočasné citlivé zásahy do systému. Ako je to u nás?

Na konci januára 2013 sa skončilo 5-mesačné obdobie otvorenia 2. dôchodkového piliera. Ľudia mohli vystúpiť a tí, ktorí mali záujem a predtým z rôznych dôvodov nevstúpili (nestihli, boli v zahraničí a podobne), mohli vstúpiť. K 31.1.2013 do 15:00 vystúpilo 78 588 sporiteľov a vstúpilo 11 048 budúcich dôchodcov.

Druhý dôchodkový pilier bol v posledných mesiacoch vystavený tvrdým útokom súčasnej vlády jednej strany. Niekoľko podstatných zákonných zmien však nie je len prostým okamžitým ťahaním peňazí z účtov a peňaženiek dôchodkových sporiteľov. Dôsledky majú dlhodobý charakter a súčasné plátanie dier má už teraz a bude mať najmä v budúcnosti dramatický vplyv na rozvrat financií v priebežnom – prvom dôchodkovom pilieri.

Penzia po slovensky môže vyzerať aj takto

Celkový povinný mesačný odvod na dôchodok je naďalej 18 % z vymeriavacieho základu (napr. z hrubej mzdy zamestnanca). Tento celý odvod 18 % odvádza živnostník alebo iný občan na voľnej nohe zo svojho zdaneného zisku na mesačnej báze, v prípade zamestnanca sa odvod skladá z odvodu zamestnanca 4% a odvodu zamestnávateľa 14% z hrubej mzdy zamestnanca.

Odvedená suma vo výške 18 % z vymeriavacieho základu sa buď celá minie v Sociálnej poisťovni každý mesiac na výplaty starobných dôchodkov súčasným dôchodcom, a to v prípade, že poistenec nie je účastníkom 2. piliera, alebo sa dohodnutá časť odčlení v Sociálnej poisťovni a pošle do dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) na individuálny účet sporiteľa 2. dôchodkového piliera.

Problém je v tom, že znížením príspevkov do 2. piliera z 9% na 4% z vymeriavacieho základu zostáva v Sociálnej poisťovni namiesto doterajších zvyšných 9% až 14%. Desiatky tisíc ľudí sa úplne vzdali svojich dôchodkových úspor v 2. pilieri, čím sa stali závislými len od 1. piliera. Ide síce o okamžité zníženie schodku dôchodkového fondu Sociálnej poisťovne, ale zároveň sa vytvára jej väčší záväzok do budúcna presne v takom pomere, v akom sa zmenili pomery príspevkov z odvodov. Oslabením 2. piliera sa teda zároveň zvýšili budúce záväzky 1. piliera a urýchlili a prehĺbili sa jeho finančné problémy.

Napríklad sporiteľ Jozef Nový, ktorý má vymeriavací základ 700 € mesačne (hrubá mzda zamestnanca alebo mesačný zisk živnostníka), odvádza povinnú sumu do dôchodkového systému 126 €. Doteraz z tejto sumy sporil na svoj dôchodkový účet 63 €, odteraz len 28 €, zvyšok zostáva a ihneď nenávratne zmizne v Sociálnej poisťovni. Keby tento sporiteľ takto sporil celý život v dvojpilierovom dôchodkovom systéme a pôjde do dôchodku, Sociálna poisťovňa mu podľa predpisov o sociálnom poistení prizná dôchodok napr. 360 €, podľa doterajších pomerov by jej plynul záväzok uhrádzať z 1. piliera 180 €, podľa nových pomerov však bude musieť platiť až 280 € mesačne, pretože pomer odvodov medzi 1. a 2. pilierom sa zmenil z 9% + 9% na 14% + 4%.

Súčasná vládna garnitúra teda zaťažila Sociálnu poisťovňu, čiže jej fond dôchodkového poistenia zvýšením záväzku vyplácania dôchodku pre pána Jozefa Nového o 100 € mesačne. Zámerne uvádzam priemerný, skôr nižší dôchodok pri dnešných cenách, aby som vysvetlil podstatu problému. Predstavte si, že z 1 milióna budúcich dôchodcov bude v 2-pilierovom systéme polovica, t. j. 500 000 dôchodcov, už máme navýšenie záväzku o 50 miliónov eur pri dnešných cenách každý mesiac. A to som nerátal desiatky tisíc dôchodcov, ktorých vláda presvedčila vystúpiť z 2. piliera, pričom sa zvýšil jej záväzok za každého "len prvopilierového" dôchodcu o 180 €, čo v prípade približne 100 000 z 2. piliera vystúpivších ľudí z obidvoch kampaní vystupovania z 2. piliera predstavuje navýšenie záväzku o 18 miliónov eur v dnešných peniazoch každý mesiac.

Ide o zložitú problematiku, ktorej väčšina občanov nerozumie, preto nás oslovujú telefonicky alebo písomne často s naivnými otázkami. Napríklad: Keď vystúpim z 2. piliera, čo sa stane s mojimi nasporenými peniazmi? Vráti mi dôchodková správcovská spoločnosť nasporené peniaze? Pošle mi ich na účet? Budem mať zo Sociálnej poisťovne vyšší dôchodok, keď vystúpim z 2. piliera?

Oznamujem vám, milí minulí sporitelia starobného dôchodkového sporenia, že o vaše súkromné peniaze ste definitívne prišli, pretože ste celú hodnotu svojho dôchodkového účtu darovali na oltár vlasti. Technicky budú prevedené z vašej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do Sociálnej poisťovne, ktorá sa postará o ich spoľahlivé a okamžité spotrebovanie na výplatu dôchodkov, vykrytie svojich dlhov a schodkov, na úhradu nákladov tejto ťažko skúšanej a nehospodárne fungujúcej inštitúcie a podľa najnovších správ ministra financií budú vaše dôchodkové úspory použité na vykrytie nedávno zverejnených výpadkov príjmu štátneho rozpočtu. 

Na záver by som chcel zdôrazniť, že dvojpilierový dôchodkový systém podlieha mimoriadne vysokým politickým rizikám, pretože hlúpi a nezodpovední politici môžu s našimi úsporami v 2. pilieri a s parametrami nastavenia 1. piliera manipulovať proti záujmom občanov a zdravému rozumu. Jedného dňa však konečne príde do čela štátu vláda, ktorá začne ľuďom hovoriť holú pravdu a povie, že na dôchodky z 1. piliera jednoducho nie sú peniaze a musia sa vykonať také opatrenia, aby sa len toľko peňazí zo Sociálnej poisťovne prerozdelilo, koľko prispievatelia do nej reálne platia. Pôjde o nastolenie elementárnej spravodlivosti a zastavenie nesystémového plátania dier. Dôchodky sa zmrazia alebo znížia, vek odchodu do dôchodku sa dramaticky zvýši až na 70 rokov. Napr. Švédi práve uvažujú o zvýšení zákonného veku odchodu do dôchodku na 75 rokov. Keďže druhý pilier je už teraz oslabený, občania odchádzajúci do dôchodku budú mať málo nasporené. Na 1. a 2. pilier sa jednoducho nedá spoliehať, preto by sa mal každý zodpovedný človek snažiť zabezpečiť zdroj príjmu v dôchodkovom veku súkromne a nezávisle od obidvoch povinných dôchodkových pilierov. Možností je skutočne neúrekom.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >