Výluky z PZP, o ktorých by ste mali vedieť

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky motorových alebo prípojných vozidiel (PZP) je nutné zákonom nariadené zlo, ktoré každý rok z mojej peňaženky vytiahne 80 € alebo 135 €, myslia si mnohí motoristi. Pravda je však taká, že rozsah krytia škôd je azda najväčší zo všetkých existujúcich typov poistenia. PZP kryje škody na zdraví alebo usmrtením – liečebné náklady, nemocenské dávky, pohrebné náklady, vdovské a sirotské dôchodky, ďalej škody na majetku a ušlom zisku, a tiež právne náklady.

Vychádzajúc z našich skúseností a otázok ľudí smerujúcich na infolinku by som chcel poukázať na niektoré prípady, ktoré nie sú veľmi vryté v povedomí verejnosti.

Za škodu zodpovedá vodič

Za škodu je vždy zodpovedný vodič motorového vozidla, nie držiteľ, majiteľ, ani nájomca auta. Volal nám zúfalý človek, ktorý si požičal od svojho brata auto s neplatným poistením, zrazil cyklistu a spôsobil mu vážne zranenia s dlhodobou hospitalizáciou a niekoľkými operáciami. Všetky náklady vo výške približne 34 000 € musel zaplatiť on ako vodič, nie jeho nezodpovedný brat, ktorý nezaplatil za PZP a obišiel len so symbolickou pokutou od okresného úradu za to, že nemal platnú povinnú poistku.

Poistenie spolucestujúcich v aute

PZP sa vzťahuje aj na škody na zdraví spolucestujúcich (nie vodiča), aj keby to boli najbližší rodinní príslušníci, tzv. príbuzní v priamom rade, čiže manžel(ka), deti, rodičia. Vodič zapríčiní dopravnú nehodu, zrania sa spolucestujúce vlastné deti, liečebné náklady sa preplatia z PZP auta.

Vlastné škody

V rodinnej garáži sú zaparkované 2 vozidlá, jedno patrí domácemu pánovi, druhé jeho manželke. Pani pri cúvaní z garáže nedá pozor a oškrie auto manželovi. Taká škoda sa neplní, je vo výlukách z PZP, pretože sa to posudzuje ako vlastná škoda. Vtedy je potrebné uplatniť havarijné poistenie. Rovnaké pravidlo platí, keď si majiteľ vozidlom oškrie vlastný plot alebo bránu. Toto sa tiež berie ako vlastná škoda a treba ju uplatňovať z majetkového poistenia domu (nehnuteľnosti).

Rozbité čelné sklo

Škoda spôsobená rozbitím čelného skla druhého vozidla kameňom vyleteným spod kolesa poisteného vozidla je už stará obohraná pesnička. Robili sa s tým v minulosti poisťovacie podvody, preto sa odborná diskusia zvrhla na spor dvoch táborov. Jedni hovoria, že také škody treba priznávať, iní zasa, že zamietať. Podľa platných pravidiel je škoda na čelnom skle ako každá iná škoda. Keď sa škoda stala, musí škodca aj poškodený preukázať kedy, kde, ako a v akej výške došlo ku škode. Podľa toho poisťovňa zaujme stanovisko.

Havaria 2 áut

Havaria 2 áut

Omeškanie s platením poistného

Ak poistná zmluva PZP je platná, ale nemáte zaplatené poistné, čiže ste v omeškaní so splátkou poistného, poisťovňa odmietne vyplatiť poistné plnenie a v tomto prípade musíte platiť poškodenému z vlastného vrecka.

Nemajetková ujma

Za nemajetkovú ujmu sa neplní. Súdnou praxou máme preverené, že z PZP vozidla nemusí poisťovňa plniť za psychologické utrpenie, sťaženie spoločenského uplatnenia, zásah do rodinného života, stratu cti, dôstojnosti, atď. Keď spôsobíte smrteľnú dopravnú nehodu a pozostalí budú okrem pohrebných nákladov, vdovských a sirotských dôchodkov vymáhať aj odškodné pre deti za celoživotnú traumu, máte smolu. Aj keď sudca rozhodne o odškodnom, musíte ho zaplatiť z vlastného vrecka napriek tomu, že ste si poctivo platili za PZP. V tomto je nedostatok nášho zákona o PZP, pretože nemajetková ujma nie je krytá, a ani si ju v poisťovniach nemôžete pripoistiť. Vo väčšine ostatných štátov EÚ by ste s takýmto nárokom uspeli. Viac o vzťahu PZP a nemajetkovej ujme sa dozviete tu.

Nakládka a vykládka

Ide o škodu spôsobenú pri manipulácii s nákladom stojaceho vozidla. Taxikár má PZP vozidla a zaparkuje taxík, aby naložil alebo vyložil batožinu, pričom jeden kufor sa mu vyšmykne z rúk a rozbije ho o obrubník. Taká škoda v žiadnom prípade nemôže byť krytá z PZP vozidla, ale z poistenia všeobecnej zodpovednosti podnikateľa – taxislužby. Ak je vodič zamestnancom taxislužby, zodpovedný je jeho zamestnávateľ, ak ide o živnostníka, zodpovedný je taxikár.

Činnosť pracovného stroja

Vozidlo niekedy funguje ako pracovný stroj. Keď sa traktor premiestňuje po normálnej vozovke, PZP sa naň vzťahuje, keď však orie na poli a narazí do človeka pracujúceho na poli a zmrzačí ho alebo zabije, tak škodu PZP nekryje, pretože traktor v čase vzniku škody pôsobí ako pracovný stroj. Tento typ škody je potrebné si uplatniť z poistenia všeobecnej zodpovednosti podnikateľa. Toto rovnako platí pre vysokozdvižný vozík, ktorý nakladá palety s tovarom na nákladné auto a pri tejto činnosti narazí do kabíny nákladiaka a poškodí ju. O tomto sa tiež veľa diskutuje. Keď sa vysokozdvižný vozík presúva v rámci závodu aj s nákladom, môže sa prípadná škoda z PZP preplatiť. Každý prípad sa posudzuje individuálne.

Možno som na niektoré prípady zabudol. Toto sú však škodové udalosti, ktoré sa stávajú dosť často, napriek tomu ľudia nevedia, či sú alebo nie sú z PZP kryté a za akých okolností si možno nárokovať poistné plnenie.

Peter Šimko, autor článku
Peter Šimko

Autor článku je šéfredaktorom portálu Poistenie.sk, pôsobí v oblasti poisťovacieho obchodu od roku 1984. V súčasnosti je výkonným riaditeľom maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting. Hrá hokej a rád cestuje.

Zobraziť články >