Poistenie taxislužby
Načítava sa...
Poistenie taxislužby

Poistenie taxislužby

Živnosť taxikára alebo prevádzkovanie taxikárskej firmy je spojené s rizikami, ktoré je možné efektívne poistiť. Niektoré poistné produkty sú povinné, niektoré dobrovoľné.
Ste taxikár alebo prevádzkujete taxislužbu?
Poraďte sa s nami

Poistenie zodpovednosti taxislužby

 • V okamihu telefonickej objednávky taxíku uzatvára zákazník s taxislužbou spotrebiteľskú zmluvu, pritom taxislužba zodpovedá za škodu voči tretej osobe aj voči prepravovaným osobám
 • Môže dôjsť ku škode na veciach, škode na zdraví, škode na ušlom zisku a následnej škode
 • Poistenie je povinné zo zákona a je podmienkou
 • Poistenie kryje škody spôsobené pri poskytovaní služieb taxislužby
 • Poistenie straty, poškodenia alebo zničenia batožiny
 • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia
 • Poistené sú škody, ktoré spôsobia vodiči - zamestnanci alebo živnostníci, operátori dispečingu a podobne

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla taxislužby

 • PZP zodpovednosti motorového vozidla je povinné zo zákona
 • Krytie škôd na zdraví alebo usmrtením najmenej na 5 000 000 €, vrátane vdovských, sirotských a invalidných dôchodkov
 • Krytie vecnej škody (na majetku) najmenej na 1 000 000 €
 • Poistenie zahŕňa aj krytie následných škôd, ušlého zisku a právnych nákladov
 • Asistenčné služby
 • Váčšina poisťovní udeľuje taxislužbe prirážku, my vám poradíme najlepšie riešenie na trhu

Havarijné poistenie motorových vozidiel taxislužby

 • Havarijné poistenie auta alebo flotily vozidiel
 • Poisťovne udeľujú taxislužbe prirážky, poradíme vám najlepšie podmienky na trhu
 • Havária, živelná udalosť, krádež a vandalizmus v celej Európe

Úrazové poistenie osôb (sedadiel) v taxíku

 • Úrazové poistenie vodiča a cestujúcich v taxíku
 • Poistenie pre prípad smrti a trvalých následkov úrazu s limitom až 70 000 € na 1 sedadlo
 • Bonus za použitie bezpečnostných pásov 1 500 €
 • Poistenie popálenín a zlomenín až na 3 500 €
 • Hospitalizácia následkom úrazu v aute až 35 € denne

Poistenie zodpovednosti zamestnanca taxislužby

 • Ste zamestnaný ako vodič taxislužby?
 • Podľa Zákonníka práce ručíte za škodu do výšky 4 hrubých mesačných platov
 • Pripoistenie škody na motorovom vozidle zamestnávateľa