Rozhovor: Životné poistenie k hypotekárnemu úveru

#hypotéka 23.9.2021

V covidovej dobe prežívame stavebný a realitný boom. Nízke úrokové sadzby a hrozba znehodnotenia peňazí inflačnou krízou tlačí ľudí do hypotekárnych úverov. Banky k úverom ponúkajú aj poistenie. Je to najlepší spôsob ako ochrániť seba a svoju rodinu? Oslovili sme preto odborníka na hypotéky Miroslava Tomáša zo spoločnosti Molnár & Partners, aby nám zodpovedal niekoľko otázok o životnom poistení dojednávanom k hypotéke.

Financovanie obstarania nehnuteľnosti hypotekárnym úverom býva zo strany banky podmienené uzatvorením
životného poistenia. Je to pravidlom, alebo to banka necháva v niektorých prípadoch na zodpovednosti
dlžníka?

S dôrazom na dnešnú pandemickú dobu by som chcel vyzdvihnúť akútnosť témy poistenia hypotekárneho úveru. Poistenie však nie je pravidlom, preto naň mnoho klientov nazerá ako na nepotrebný, či ťažobný výdavok k hypotéke navyše. Poistenie prostredníctvom banky nie je striktným pravidlom. Banka smeruje klienta na poistenie skôr vo vybraných prípadoch 90%tného financovania, či lepšej úrokovej sadzby. Poistenie úveru je samostatný produkt, teda banka doň klienta tlačiť nemôže.

Aké sú najdôležitejšie riziká, ktorých krytie banka požaduje? Musí mať klient aj poistenie v prípade straty
zamestnania a PN?

Za najdôležitejšie riziká považujem poistenie fatalít ako je poistenie smrti, poistenie invalidity, kritické ochorenia a trvalé následky úrazu. Dané riziká sú z môjho pohľadu najvážnejšie, ovplyvnia teda klienta dlhodobo. Vhodným doplnkom môže byť aj poistenie dlhodobej PN-ky. Poistenie v prípade straty zamestnania je typickým hlavne pre produkty bankopoistenia.

Sú produkty, ktoré k hypotekárnemu úveru ponúka priamo banka totožné s tými, ktoré je možné dojednať priamo s poisťovňou?

Áno, aj nie. Niektoré banky majú zazmluvnené poisťovne na predaj rizikového životného poistenia, ktoré predávajú aj finanční sprostredkovatelia. Naopak niektoré banky ponúkajú poistenie len formou bankopoistenia.

V čom sú zásadné rozdiely medzi životným poistením uzatvoreným cez banku a priamo cez poisťovňu? Oplatí sa uzatvoriť poistenie spolu s úverom?

Výhodou rizikového životného poistenia je oveľa väčšia flexibilita pri nastavovaní výšky poistných súm a dobe poistenia, možnosť voľby indexácie, či väčší výber pripoistení. Objektívne však treba povedať, že pri starších klientoch (nad 50 rokov) môže byť výhodnejšie poistenie hypotéky práve formou bankopoistenia, keďže v týchto produktoch sa vvpočítava cena poistenia ako percento z výšky splátky či výšky hypoték, kým v rizikovom životnom poistení na základe vstupného veku klienta. Preto je pri mladších klientoch obrovskou výhodou v rizikovom životnom poistení rovnaká splátka poistného počas celej poistnej doby. Nevýhodou bankopoistenia je nulová flexibilita produktu, predvolené balíky pripoistení a častokrát totálne podceňovanie preverovania zdravotného stavu.

Čo sa stane ak sa klient po uplynutí fixácie rozhodne prefinancovať úver v inej banke? Zaniká poistenie a musí si uzatvoriť nové?

Pri banko – poistení úveru je negatívum jeho vinkulovanie priamo na daný  úver. To znamená, že tu vznikajú 2 negatíva.

Prvým je, že v prípade poistnej udalosti dôjde k jej plneniu, no oprávnené osoby (napr. manželka) nemá právo voľby či si poistné plnenie chce nechať a napr. splácať úver ďalej z daných finančných prostriedkov. Poisťovňa po nahlásení poistnej udalosti a prešetrení splatí úver.

Druhým je jeho zánik v prípade splatenia či refinancovania. To znamená, že ak klient vyžaduje poistenie pri novom úvere, musí ho uzatvárať nanovo. Tu narážame na problém už následne vyššieho veku klienta + možných už vzniknutých ochorení počas poistenia. Do nového poistenia klient teda vstupuje s výlukou na už aktuálne choroby či zranenia.

Oplatí sa poistením na krytie úveru zabezpečiť aj ostatné záväzky, alebo mať radšej viac poistných produktov?

V prípade, že si klient plánuje v najbližších rokoch zakladať rodinu či potenciálne zvažuje o „sťahovaní sa do väčšieho“ stojí za zváženie nastaviť poistenie „pro futuro“. Nevýhoda daného nastavenia je vyššia mesačná výška poistného, z dlhodobého hľadiska však môže ísť o veľkú úsporu. Na druhej strane pri nastavovaní poistenia treba zohľadňovať aj stav dôchodkových pilierov, hodnotu disponibilného hnuteľného a nehnuteľného majetku.

Ing. Slavomír Molnár
Mgr. Miroslav Tomáš
Martin Šimko, autor článku
Martin Šimko

Autor je marketingový riaditeľ maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o. Pracuje ako projektový manažér internetových stránok o poistení a riešení online poistenia.

Zobraziť články >