Hypotekárny úver

Hypotekárny úver je dlhodobý úver, ktorý môžu banky poskytovať právnickým osobám a fyzickým osobám na nákup, výstavbu, zmenu dokončených stavieb a údržbu tuzemských nehnuteľností a ktorý je financovaný najmenej 90% prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov podľa osobitného predpisu, s lehotou splatnosti najmenej 4 roky a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti a to aj rozostavanej.

Hypotekárna banka môže poskytnúť hypotekárny úver iba na tieto účely:

  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti;
  • výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb;
  • údržbu tuzemských nehnuteľností;
  • splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa a) až c) ktorý nie je hypotekárnym úverom.
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.