Home

Nachádzate sa tu

Poistenie geodetov a kartografov

Povolanie geodeta alebo kartografa je spojené s nemalými rizikami finančnej škody, ktoré je možné pokryť poistením. 

Ste geodet alebo kartograf alebo riadite geodetickú spoločnosť? Poraďte sa s nami

na infolinke 0948 117 707 
alebo nám napíšte e-mail na adresu online@poistenie.sk.


Obsah stránky:

Poistenie profesnej zodpovednosti geodetov a kartografov
Poistenie zodpovednosti zamestnanca - geodeta
Poistenie geodetických prístrojov
Poistenie majetku geodetickej firmy
Poistenie motorových vozidiel

Poistenie profesnej zodpovednosti geodetov a kartografov

 • Poistenie je určené pre slobodné povolanie geodeta a kartografa, ako aj pre geodetické spoločnosti; 
 • Poistenie profesnej zodpovednosti geodetov a kartografov kryje najmä čisté finančné škody spôsobené chybným výpočtom, nespávnym zameraním, a podobne;
 • Pripoistenie straty prevzatých dokumentov;
 • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a získate najlepšiu ponuku na trhu!
 • Pripravíme vám poistnú zmluvu do 48 hodín.

Poistenie zodpovednosti geodeta zamestnanca

 • Ste zamestnaný(á) ako geodet alebo kartograf?
 • Podľa Zákonníka práce ručíte za škodu svojmu zamestnávateľovi do výšky 4 hrubých mesačných platov.
 • Pri výkone svojej práce zodpovedáte za drahé prístroje.
 • Poistenie zodpovednosti zamestnanca si môžete uzavrieť online za 2 minúty.
 • Pripoistenie škody na motorovom vozidle zamestnávateľa.

Poistenie geodetických prístrojov

 • Teodolity, totálne stanice, mobilné stanice na aute alebo geodetické kamery v lietadle a ostatné prístroje, výpočtovú a kancelársku techniku je možné poistiť proti všetkým nebezpečenstvám poistením elektroniky;
 • Krytie proti rozbitiu, prepätiu, živelným udalostiam a krádeži;
 • Poistenie sa vzťahuje aj na neodborný zásah alebo nešikovnosť obsluhy;
 • Poistené môžu byť aj prenosné zariadenia na území Slovenska alebo Európy, a to aj počas prepravy;
 • Vyplňte dotazník za 5 minút a my vám spracujeme ponuku do 2 pracovných dní.

Poistenie majetku geodetickej firmy

 • Poisťuje sa hnuteľný majetok - zariadenie geodetickej kancelárie, a tiež budovy a stavby;
 • Poistné krytie proti požiaru, živelným pohromám, vytopeniu z prasknutého vodovodného potrubia a krádeži;
 • Poistenie na novú hodnotu - poistné plnenie vždy v nových cenách;
 • Vyplňte dotazník a my vám predložíme poistné riešenie.

Poistenie motorových vozidiel