Poistenie geodetov a kartografov
Načítava sa...
Poistenie geodetov a kartografov

Poistenie geodetov a kartografov

Povolanie geodeta alebo kartografa je spojené s nemalými rizikami finančnej škody, ktoré je možné pokryť poistením.
Ste geodet alebo kartograf alebo riadite geodetickú spoločnosť?
Poraďte sa s nami

Poistenie geodetov a kartografov

 • Autorizovaní geodeti a kartografi, združení v Komore geodetov a kartografov sú v zmysle zákona povinní uzavrieť povinné zmluvné poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením povinností. Zákon vôbec nestanovuje minimálny limit poistného plnenia, podľa zákona však geodet alebo kartograf ručí za škodu až do hodnoty svojho osobného majetku.
 • Poistenie profesijnej zodpovednosti geodetov a kartografov kryje najmä čisté finančné škody spôsobené chybným výpočtom, nespávnym zameraním, a podobne
 • Pripoistenie straty prevzatých dokumentov
 • Retroaktívny dátum poistného krytia k začiatku poistenia
 • Pripoistenie majetku geodetickej kancelárie a motorových vozidiel
 • Pripoistenie prevádzkovej zodpovednosti geodetickej kancelárie

Poistenie geodetických prístrojov

 • Teodolity, totálne stanice, mobilné stanice na aute alebo geodetické kamery v lietadle a ostatné prístroje, výpočtovú a kancelársku techniku je možné poistiť proti všetkým nebezpečenstvám poistením elektroniky
 • Krytie proti rozbitiu, prepätiu, živelným udalostiam a krádeži
 • Poistenie sa vzťahuje aj na neodborný zásah alebo nešikovnosť obsluhy
 • Poistené môžu byť aj prenosné zariadenia na území Slovenska alebo Európy, a to aj počas prepravy
 • Poistenie počítačovej siete, servrov, tlačiarní a ploterov

Poistenie geodetov - zamestnancov

 • Ste zamestnaný(á) ako geodet alebo kartograf?
 • Podľa Zákonníka práce ručíte za škodu svojmu zamestnávateľovi do výšky 4-násobku hrubej mesačnej mzdy.
 • Pri výkone svojej práce zodpovedáte za drahé prístroje, ktoré ste prevzali od zamestnávateľa.
 • Pripoistenie škody na motorovom vozidle zamestnávateľa.

Príklady možných škôd, ktoré poisťovňa plní

 • Geodet sa pošmykne na ľade, v dôsledku čoho zrúti prístroj na betón a rozbije ho. Škoda je 20 000 EUR.
 • Klient stavia plot, preto požiada o vytýčenie hranice pozemku. Geodet vykoná meranie a urobí chybu. Klient postaví drahý plot a potom sused povie, že plot je na jeho pozemku. Najme si iného zememerača a ukáže sa, že má pravdu. Vzniknú náklady na presunutie plota, resp. jeho zbúranie a postavenie nanovo vo výške niekoľko tisíc EUR.
 • Geodetická spoločnosť vytyčuje nové domy. Architekt naprojektuje dom na výkres a geodeti to z výkresu prenesú do terénu. Sú tam rôzne pravidlá, napríklad minimálna vzdialenosť stavby od hranice pozemku. Stalo sa, že geodeti vytýčili dom o meter bližšie k ceste ako mal byť, lebo si nevšimli, že mesto cestu pred polrokom o meter rozšírilo. Vznikla veľká škoda - poistná udalosť vo výške približne 40 000 EUR.
 • Zememerač si pomýlil dva body, ktoré boli od seba 15 centimetrov. Potom postavili krivo základy. Škoda bola asi 1000 EUR, ale keby postavili aj múry a nebodaj celý dom, bola by väčšia.
 • Stala sa chyba pri určení hĺbky výkopu pre základy a pivnicu. Geodeti určili hĺbku výkopu o 90 cm hlbšie ako mala byť. Prišli na to pmerne zavčasu. Ale keby neprišli, musela by sa príliš hlboká jama vyplniť betónom a ten je drahý.
 • Geodetovi sa stalo, že určil nesprávne rozlohu pozemkov, ktoré vznikli delením väčšieho pozemku. Cena pozemku bola určená podľa rozlohy pozemku. O pár rokov sa na to prišlo a geodet mal s tým veľké starosti a výdavky, kým to dal do poriadku.
 • Došlo k chybe pri určení výšky vpuste na parkovisku. Parkovisko postavili a potom voda netiekla do vpuste, lebo tam bol protispád, alebo malý spád. Toto malo súdnu dohru, ale poisťovňa klienta - geodetickú firmu na súde vyvinila.
 • Na veľkých stavbách ako mosty alebo veľké budovy, kde sa používajú prefabrikované dielce, sa vyžaduje veľká presnosť, tá sa dosiahne časovo náročnými metódami. Ak merač chce ušetriť čas - čo sa stáva - riskuje, že drobné nepresnosti sa nazbierajú a potom nosníky do seba nezapadajú. To tiež môže narobiť veľa škody.
 • Práca zememerača sa často vykonáva v zložitom teréne, na pozemnej komunikácii alebo na stavbe, kde sa pochopiteľne občas udejú úrazy. Geodeta ohrozujú okoloidúce motorové vozidlá, klzký a členitý terén, z čoho hrozí pošmyknutie. Bežné sú vyvrtnuté členky a vykĺbené kolená ako dôsledok preskakovania plotov.