Home

Nachádzate sa tu

Juraj Valko

 

Autor článkov je historik a novinár. Jeho odborným zameraním sú hospodárske a politické dejiny 1. Československej republiky so zreteľom na slovenské autonomistické hnutie. Zaujíma sa o bicyklovanie, in-line korčuľovanie a americkú literatúru.

Juraj Valko
Represia nacistických okupantov proti gréckym vlastencom

V súvislosti so stupňujúcim sa tlakom Nemecka na Grécko, aby úpravou fiškálnej politiky pomáhalo zmierniť dôsledky dlhovej krízy, začali sa z radov gréckych euroskeptických politikov ozývať apely na zaplatenie kompenzácií za nacistickú okupáciu z čias druhej svetovej vojny. Sú ich tvrdenia len zúfalým pokusom zakryť neschopnosť riešenia vyhrotenej situácie protiútokom, alebo je ich nárok opodstatnený?

Sbírka zákonů a nařízení 1924

Zákon vydaný 5 rokov po vzniku ČSR je považovaný za jednu z najvýznamnejších sociálnych reforiem československej legislatívy v medzivojnovom období. Dokázala však úprava z polovice 20. rokov minulého storočia svojim primárnym nastavením saturovať potreby nasledujúcich generácií, ak mala čeliť pozvoľnému nárastu životnej úrovne obyvateľstva?

Kováči

Od začiatku 20. rokov pozornosť čitateľov politickej tlače Československa pútali titulky správ o intenzívnej príprave zákona o starobnom a invalidnom poistení robotníctva. Požiadavka jeho prijatia bola v tom čase leitmotívom programov všetkých politických strán, budujúcich pred očami víťazov svetovej vojny (teda garantov existencie ČSR) imidž sociálne spravodlivého štátu.

Liečebný dom Jána Kollára v Turčianskych Tepliciach

Oslavy ukončenia svetovej vojny a vzniku republiky národa československého čoskoro prehlušila rezonancia pálčivých hospodársko - spoločenských problémov. Zvýšené sociálne napätie tak priamo postulovalo zavedenie uceleného a jednotného poistenia i do našich končín

Adolf von Menzel - Eisenwalzwerk

Hoci modernizácia 19. storočia pozitívne zasiahla do života všetkých európskych mocností, zástancovia starého poriadku jej dôsledky neprijímali vždy s otvorenou náručou. Otázka sociálnej ochrany vlastného ľudu sa ocitla na periférii záujmov monarchie Habsburgovcov a na jej čiastkové riešenia sa zmohla takmer až v predvečer prvej svetovej vojny.

Otto von Bismarck

Korene systému sociálneho poistenia na Slovensku je nutné hľadať v pracovni pruského autokrata, ktorý sa prostredníctvom neho snažil umlčať hlasy vyzývajúce k revolúcii proti buržoáznym vykorisťovateľom. A to v dobe, kedy bol tvar  populačnej pyramídy úplne iný ako dnes.