Akontácia

Akontácia je „nultá“, resp. prvá leasingová splátka pri finančnom leasingu, ktorá sa platí spravidla ešte pred prevzatím majetku do užívania. Jej výška je určená v lesingovej zmluve podľa  disponibilných prostriedkov a na jej základe sa vypočítavajú mesačné splátky. Môže mať formu zálohy alebo prvej splátky navýšenej o určitú sumu, napr. od 0% až 60% z obstarávacej ceny.

Chcete sa bezplatne poradiť o poistení?