Aktuár

Aktuár je výraz, ktorý používame pre poistného matematika. Navyše oproti matematikovi, má aktuár aj rozhodovacie funkcie a nesie za rozhodnutia zodpovednosť. Aktuárov na Slovensku združuje Slovenská spoločnosť aktuárov
Úlohou aktuára je v prvom rade:

  • Vytvárať poistné produkty životného poistenia, produkty dôchodkového zabezpečenia, prípadne iné finančné produkty
  • Pri tvorbe produktov vychádzať zo štatistík, úmrtnostných tabluliek a iných metód poistnej matematiky
  • Navrhujú výšku finančných rezerv

Chcete sa bezplatne poradiť o poistení?

Aktuár - vtip