O poistení vieme všetko

Aktuár

Aktuár je výraz, ktorý používame pre poistného matematika. Navyše oproti matematikovi, má aktuár aj rozhodovacie funkcie a nesie za rozhodnutia zodpovednosť. Aktuárov na Slovensku združuje Slovenská spoločnosť aktuárov
Úlohou aktuára je v prvom rade:

  • Vytvárať poistné produkty životného poistenia, produkty dôchodkového zabezpečenia, prípadne iné finančné produkty
  • Pri tvorbe produktov vychádzať zo štatistík, úmrtnostných tabluliek a iných metód poistnej matematiky
  • Navrhujú výšku finančných rezerv

aktuar

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...