ASTRA poisťovňa

PrintPoisťovňa ASTRA dňa 31.8.2015 stratila právo poskytovať poisťovacie služby na Slovensku, pretože bola zriadená ako pobočka rumunskej materskej spoločnosti, na ktorú bola uvalená v Rumunsku nútená správa pre platobnú neschopnosť. Ostatné informácie pozrite tu:

Poistenie PZP online
Poistiť online

ASTRA poisťovňa, celým názvom ASTRA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, bola pobočkou najväčšej rumunskej poisťovne, ktorá začala na Slovensku pôsobiť 1.1.2013. Okrem Slovenska pôsobila aj v materskom Rumunsku, v Maďarsku a v Nemecku.
ASTRA poisťovňa kontakty a pobočky

ASTRA Bratislava
Bratislava Business Center 1
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
Centrála: +421 907 531 883
Email: info@astrapoistovna.sk