O poistení vieme všetko

Anuita

Vo finančnej teórii predstavuje anuita dočasný sled fixných platieb. Väčšinou ide o pravidelné splátky úveru, alebo iného záväzku. Takéto platby sa zväčša skladajú zo zložiek – časová hodnota peňazí (istina), úrok a budúca hodnota.

O anuite najčastejšie hovoríme v prípade pravidelných úspor, splátok úveru (napríklad hypotéky), alebo pravidelných splátok poistného. Anuita sa líši frekvenciou platenia. Platby môžu byť týždenné, mesačné, štvrťročné, ročné, alebo v akomkoľvek inom intervale.

Anuita

Čo je to anuita (anglicky)

Čo je to anuita (česky)

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...