Anuita

Vo finančnej teórii predstavuje anuita dočasný sled fixných platieb. Väčšinou ide o pravidelné splátky úveru, alebo iného záväzku. Takéto platby sa zväčša skladajú zo zložiek – časová hodnota peňazí (istina), úrok a budúca hodnota.

Chcete sa bezplatne poradiť o poistení?

O anuite najčastejšie hovoríme v prípade pravidelných úspor, splátok úveru (napríklad hypotéky), alebo pravidelných splátok poistného. Anuita sa líši frekvenciou platenia. Platby môžu byť týždenné, mesačné, štvrťročné, ročné, alebo v akomkoľvek inom intervale.

 

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.