Amortizácia

Amortizácia je proces znižovania hodnoty za určité obdobie.

V prípade, že sa zaoberáme kúpou nehnuteľnosti, napríklad kvôli úveru, amortizáciou myslíme zníženie hodnoty budovy, ktorý sa odzrkadlí aj na pôžičke. V každej splátke hypotéky sa nachádzajú dve zložky. Je to splátka istiny a úrok. Na vyrátanie amortizácie sa používajú špeciálne prepočty. Tá znižuje (môže aj zvyšovať) hodnotu nehnuteľnosti pričom zvyšuje riziko nenavrátenia hodnoty veriteľom do úveru danej.

Chcete sa bezplatne poradiť o havarijnom poistení?

Amortizácia sa samozrejme netýka len budov, ale aj hnuteľného majetku. Najbežnejšie sa spomína amortizácia auta. Poisťovne s amortizáciou vozidla počítajú pri výpočte havarijného poistenia.

Amortizacia