O poistení vieme všetko

Amortizácia

Amortizácia je proces znižovania hodnoty za určité obdobie.

V prípade, že sa zaoberáme kúpou nehnuteľnosti, napríklad kvôli úveru, amortizáciou myslíme zníženie hodnoty budovy, ktorý sa odzrkadlí aj na pôžičke. V každej splátke hypotéky sa nachádzajú dve zložky. Je to splátka istiny a úrok. Na vyrátanie amortizácie sa používajú špeciálne prepočty. Tá znižuje (môže aj zvyšovať) hodnotu nehnuteľnosti pričom zvyšuje riziko nenavrátenia hodnoty veriteľom do úveru danej.

Viac info o amortizácií majetku

Amortizacia

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...