Riziko

Riziko risk je nebezpečenstvo s vysokou pravdepodobnosťou neúspechu, predstavuje potenciál straty vyplývajúci z činnosti, aktivity alebo nečinnosti. Niekedy nemusí byť zrejmé, či máme možnosť stratu ovplyvniť. Každá ľudská činnosť so sebou nesie určité riziká, ale niektoré sú omnoho rizikovejšie ako ostatné.

Riziko v poistení

V poistení je rizikom pravdepodobnosť vzniku rôznych situácií (napríklad požiar budovy), ku ktorým môže dôjsť za predpokladaných podmienok.

Riziko pri investovaní

Riziko pri investovaní vyjadruje určitý stupeň neistoty, týkajúci sa očakávaných výnosov.