...

O poistení vieme všetko

Riziko

Riziko risk je nebezpečenstvo s vysokou pravdepodobnosťou neúspechu, predstavuje potenciál straty vyplývajúci z činnosti, aktivity alebo nečinnosti. Niekedy nemusí byť zrejmé, či máme možnosť stratu ovplyvniť. Každá ľudská činnosť so sebou nesie určité riziká, ale niektoré sú omnoho rizikovejšie ako ostatné.

Riziko v poistení

V poistení je rizikom pravdepodobnosť vzniku rôznych situácií (napríklad požiar budovy), ku ktorým môže dôjsť za predpokladaných podmienok.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...