...

O poistení vieme všetko

Riziko

Riziko risk je nebezpečenstvo s vysokou pravdepodobnosťou neúspechu, predstavuje potenciál straty vyplývajúci z činnosti, aktivity alebo nečinnosti. Niekedy nemusí byť zrejmé, či máme možnosť stratu ovplyvniť. Každá ľudská činnosť so sebou nesie určité riziká, ale niektoré sú omnoho rizikovejšie ako ostatné.

Riziko v poistení

V poistení je rizikom pravdepodobnosť vzniku rôznych situácií (napríklad požiar budovy), ku ktorým môže dôjsť za predpokladaných podmienok.

Riziko pri investovaní

Riziko pri investovaní vyjadruje určitý stupeň neistoty, týkajúci sa očakávaných výnosov.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...