O poistení vieme všetko

Renta

Renta je väčšinou pravidelný a stály príjem, ktorý nie je platbou za bezprostredné plnenie. Znamená to, že renta nie je priamo podmienená predajom tovarov, alebo služieb. Názov pochádza z dávnejšieho významu, kde renta označovala nájomné za pôdu. V dnešnej dobe hovoríme skôr o rente, ako o príjme z vlastníctva kapitálu, nehnuteľností, alebo o starobnej rente. Človek, ktorý žije z renty sa volá rentiér.

Renta na wiki (česky)

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...