Renta

Renta je väčšinou pravidelný a stály príjem, ktorý nie je platbou za bezprostredné plnenie. Znamená to, že renta nie je priamo podmienená predajom tovarov, alebo služieb. Názov pochádza z dávnejšieho významu, kde renta označovala nájomné za pôdu. V dnešnej dobe hovoríme skôr o rente, ako o príjme z vlastníctva kapitálu, nehnuteľností, alebo o starobnej rente. Človek, ktorý žije z renty sa volá rentiér.

Renta na wiki (česky)