Avalový úver

Avalový úver je ručiteľský úver. Predstavuje poskytnutie záruky klientovi jeho bankou, že záväzok bude v stanovenú dobu uhradený aj v prípade, že na účte klienta nebude dostatok finančných prostriedkov. Banka vyžaduje tzv. zmenkovú províziu, jej výška je závislá na veľkosti a riskantnosti úveru. Tieto úvery v bankách sa poskytujú iba veľmi dobrým klientom.

Avalový úver je podobný ako akceptačný úver, t. j. banka predáva iba svoje dobré meno, nepožičiava finančné prostriedky. Ide teda o typ záväzkového úveru. Aval zmenky býva vyznačený doložkou „per aval“, čiže „ako rukojemník“ na líci zmenky s udaním osoby, za ktorú banka ručenie preberá.

Potrebujete poradiť s poistením úveru?

Ide o poskytnutie kreditu banky, kedy banka preberá ručenie za záväzky svojho klienta vo forme záruky alebo garancie – zaručuje sa, že vystavené zmenka bude bankou uhradená, ak dlžník (príjemca úveru) nezaplatí v stanovenom termíne.

Banka neposkytuje úverom peňažné prostriedky, nepreberá záväzok, ale ručí za jeho zaplatenie.