AXA poisťovňa

15.10.2020 bola ukončená obchodná transakcia prevzatia spoločnosti AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Od tohto dňa sa spoločnosti AXA stali súčasťou skupiny UNIQA. 

Všetci klienti poisťovne AXA sa stali automaticky klientami spoločnosti UNIQA. Pre viac informácií prejdite na stránky UNIQA poisťovne.

Finančná skupina AXA sa na Slovensku zaoberá pomerne širokou škálou produktov. Poisťovňa AXA predáva hlavne životné poistenie, cestovné poistenie, poistenie áut a poistenie privátneho majetku. Skupinu tvorí niekoľko spoločností:

  • AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  • AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko
  • AXA Bank Europe, pobočka zahraničnej banky
  • AXA d.s.s., a.s.
  • AXA d.d.s., a.s.
  • AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA

V súčasnej dobe má finančná skupina AXA na Slovensku približne 600 000 klientov.

AXA kontakty a pobočky

UNIQA Bratislava
Sídlo spoločnosti
UNIQA poisťovňa, a. s.
Krasovského 15
851 01 Bratislava
Infolinka: 0850 111 400

AXA produkty

AXA – nahlásenie poistnej udalosti

V prípade poistnej udalosti v prvom rade kontaktujte svojho finančného agenta – človeka, ktorý vám poistenie uzatvoril. Za starostlivosť o vaše poistenie je platený. Ak toto nie je z nejakého dôvodu možné, kontaktujte priamo poisťovňu.

Hlásenie poistnej udalosti – škody hláste na infolinke. Tam vám poradia ako postupovať v prípade poistnej udalosti. V prípade, že máte škodu na vozidle, zoznam zmluvných servisov nájdete na tejto stránke.

Zistenie stavu riešenia poistnej udalosti – ak chcete zistiť, v akom stave je vaša poistná udalosť, prihláste sa do klientského portálu.

Ako postupovať pri dopravnej nehode?

Dejiny poisťovne AXA  vo svete

AXA S.A.  je francúzska  poisťovacia spoločnosť sídliaca v Paríži, ktorá zameriava svoje aktivity hlavne na životné a zdravotné poistenie, dôchodky, majetok, úrazové poistenie a spávu aktív.

Vznik poisťovne AXA

Spoločnosť AXA poskytuje poisťovacie služby od roku 1817, kedy bola v Paríži vo Francúzsku založená. Jacques – Théodore le Carpentier s ďalšími sedemnástimi vlastníkmi, založili Compagnie d´assurances Mutuelles. Táto spoločnosť bola prvou vo Francúzsku, ktorá začala poisťovať majetok proti požiarom. Jej sídlom sa stalo francúzske mesto Rouen. Zaujímavosťou je, že každý vlastník spoločnosti musel spĺňať dve podmienky: byť poisťovateľom a zároveň poistencom na dobu piatich rokov. Prvá poistná udalosť sa stala hneď o dva roky neskôr. Najvýznamnejšou bol požiar Rouenskej katedrály v roku 1822.

Pôvodné logo AXA

Poisťovňa AXA v období priemyselnej revolúcie

Veľké zmeny nastali v období priemyselnej revolúcie. Vzájomná súťaživosť medzi spoločnosťami La Providence a La Paternelle založených v rokoch 1838 a 1843 primäli spločnosť Mutuelle, vtedajšiu poisťovňu AXA, rozšíriť a spestriť svoje aktivity. Manažér spoločnosti Adolphe Lanne sa rozhodol zmeniť názov spoločnost Mutuelle na Ancienne Mutuelle, ktorá pod vedením predsedu M. Masselina začala predávať životné poistenie. Rozmach automobilového priemyslu priniesol dôležitý krok pre Ancienne Mutuelle. Poistenie automobilov sa stalo viac než populárne. Netrvalo dlho a poistenie vozidiel (pzp) predstavovalo jeden z najväčších príjmov spoločnosti.

Poisťovňa AXA v období svetovej vojny

Začiatky 20. storočia a svetová vojna boli pre poisťovňu Ancienne Mutuelle veľkým neúspechom. Bohužiaľ, druhej svetovej vojne neunikla spoločnosť tak ľahko. V apríli 1944 boli úplne nové kancelárie bombardované americkými ozbrojenými silami. Nepríjemnou udalosťou pre poisťovňu sa stala smrť vtedajšieho predsedu Gastona de Payennevilla. Ancienne Mutuelle sa z povojnových útokov len ťažko spamätávala. Našťastie poistné odvetvie automobilov a životné poistenie boli menej zasiahnuté. V roku 1946 bol pre Ancienne Mutuelle zvolený nový predseda André Sahut d´Izarn, ktorý firmu opäť postavil na nohy.

Rozpínanie poisťovne AXA po 2. svetovej vojne vo Francúzsku

Od roku 1946 sa začala spoločnosť rozširovať a utvárať nové medzinárodné prepojenia. Tento proces svetového rozpínania Ancienne Mutuelle trval až do roku 1970. Takto vznikli ďalšie poisťovne Ancienne Mutuelle, ako napríklad: Ancienne Mutuelle du Calvados alebo Mutualité Gérali life insurance company, ktorá prichádzala na trh s novým životným poistením. Rok 1954 sa vyznačoval významným spojením spoločnosti s La Participation. Novovzniknutá poisťovňa sa začala zameriavať predovšetkým na poistenie majetku väčších miest. O rok neskôr podnikateľské aktivity poisťovne začali gradovať. Ancienne Mutuelle spolupracovala so železničnou dopravou v poistení prepravy dobytka. Vznikla tak poisťovňa Ancienne Mutuelle Transport de Bétail.

Poisťovňa AXA (spoločnosť Ancienne Mutuelle) po 2. svetovej vojne v zahraničí

Rast majetku spoločnosti a rozširovanie poistných produktov otvorili dvere pre Ancienne Mutuelle i za hranice Francúzska. V roku 1954 bola založená pobočka v Quebecu v Kanade.

Prvá asistenčná služba na svete

S rozvojom cestovného ruchu sa objavila nová potreba: cestujúci hľadali ochranu pred nepredvídanými okolnosťami a rizikami spojenými s cestovaním. Španiel Pedro Louis Poch pochopil túto potrebu a reagoval vytvorením bezprecedentnej ponuky služieb cestovnej asistenčnej pomoci. V roku 1959 založil GESA, prvú asistenčnú spoločnosť a predchodcu AXA Assistance.

Aj napriek politickým nepokojom v Paríži v roku 1968 nezabránilo predsedovi André Sahut d´Izarnovi oslavovať už 150 výročie spoločnosti. Spoločnosť bola taká bohatá, že v jednom zo svojich sídiel – v Belbeufe v Normandii zakúpila prvé počítače.

Poisťovňa AXA

V roku 1978 nastáva ďalšia zmena v názve spoločnosti, kde sa prídavné meno Ancienne odstránilo a celkový názov bol Mutuelles Unies. Popularita poisťovne, nové meno i široké spektrum poistných produktov priniesli v roku 1978 Mutuelles Unies celkový obrat 2.4 miliardy frankov s 2 300 zamestnancami a viac než 700 agentmi.

O šesť rokov neskôr dochádza opätovne k zmene názvu. Spoločnosť potrebovala nové meno, ktoré by bolo krátke, výstižné, ľahko zapamätateľné a hlavne aby sa jednoducho vyslovovalo v každom jazyku. Názov AXA neznamená žiadnu skratku pozostávajúcu z prvých písmen nejakých významných slov. Slovo AXA bolo vedením vybrané pre svoju ľahkú a jednoduchú výslovnosť v ktoromkoľvek jazyku. V čase získania Drouot Group v roku 1982, si spoločnosť prenajala externých konzultantov na výskum nového mena. Kritéria výberu sa snažili vystihnúť krátke a živé meno vyjadrujúce vitalitu, teda meno ktoré bude začínať na A. Táto ušľachtilá myšlienka spočívala i v prefíkanosti konzultantov, keďže písmeno A sa vždy zobrazuje ako prvé na vrchu každého zoznamu jeho výslovnosť je veľmi výstižná. Rok 1985 priniesol na výslnie nové meno spoločnosti – AXA, ktoré prezentoval generálny riaditeľ Claude Bébéacute.

Významným míľnikom pre poisťovňu AXA v roku 1986 sa stala fúzia dvoch poisťovacích spoločností La Providence a Le Secour. Tieto dve spoločnosti zaoberajúce sa životným aj neživotným poistením pomohli poisťovni AXA ešte viac posilniť svoje domáce i zahraničné postavenie na poisťovacom trhu. V roku 1989 AXA pôsobila v 42 krajinách sveta, so svojimi 4000 agentmi, 16 000 zamestnancami a obratom 45 miliónov frankov.

V roku 1996 odkúpila AXA najväčšiu francúzsku spoločnosť UAP – Union des Assurances De Paris a britskú Guardian Royal Exchange. 14. Júna 2006 tak získala AXA majoritný podiel vo švajčiarskej poisťovni Wintherthur za 9 miliárd €.