Banka

Banka je obchodná spoločnosť, ktorá zhromažďuje voľné finančné prostriedky, poskytuje úvery a sprostredkuje bankové operácie, obchody a transakcie.

Základné činnosti banky:

  • prijímanie vkladov
  • poskytovanie úverov

Banka musí mať právnu formu akciová spoločnosť a okrem základných činností môže vykonávať aj ďalšie bankové činnosti, ak ich má uvedené v bankovom povolení.

Chcete sa bezplatne poradiť o poistení?

Zahraničná banka

Zahraničná banka je právnická osoba so sídlom mimo územia SR, ktorá vykonáva bankové činnosti a ktorá má oprávnenie na výkon týchto činností udelené v štáte, v ktorom má sídlo.

Pobočka zahraničnej banky

Pobočka zahraničnej banky je organizačná zložka zahraničnej banky umiestnená na území Slovenskej republiky, ktorá priamo vykonáva bankové činnosti.

Čítajte ďalej

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.