Blokácia platobnej karty

Blokácia platobnej karty je ochrana prostriedkov vlastníka účtu, ku ktorému bola platobná karta vydaná pred ich čerpaním neoprávneným použitím platobnej karty.

Chcete sa bezplatne poradiť o poistení?