Blue Chips

Blue Chips (modré žetóny) sú akcie najvýznamnejších, najbonitnejších a najväčších akciových spoločností, ktorých trhová hodnota je spravidla nad 10 miliárd USD. Nazývajú sa aj Large Cap. Tieto firmy sú charakteristické stabilnou klientelou, pravidelne dosahovaným ziskom a vyplácaním dividend. Zároveň ich kúpa je spojená s minimálnym rizikom, Ide napr. o značky: Coca-Cola, Microsoft, Apple, Shell, Allianz, Deutsche Bank a podobne.

Chcete sa bezplatne poradiť o investovaní do akcií a podieloových fondov?