O poistení vieme všetko

Bytový dom

Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch alebo z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§43 stavebného zákona č. 50/1976 Zb.).

Poistenie bytového domu si vyžaduje osobitný prístup vzhľadom k tomu, že ho vlastní obvykle viac samostatných vlastníkov jednotlivých bytov, ktorí zdieľajú spoločné priestory – schodište, výťahy, strechu, atď. a spoločne znášajú aj prípadné škody na majetku alebo škody spôsobené vlastníctvom a držbou budovy. Ako spoluvlastníci zároveň zodpovedajú aj za vájomne spôsobené škody.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...