Bytový dom

Bytový dom je budova určená na bývanie pozostávajúca zo štyroch alebo z viacerých bytov so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie (§43 stavebného zákona č. 50/1976 Zb.).

Poistenie bytového domu si vyžaduje osobitný prístup vzhľadom k tomu, že ho vlastní obvykle viac samostatných vlastníkov jednotlivých bytov, ktorí zdieľajú spoločné priestory – schodište, výťahy, strechu, atď. a spoločne znášajú aj prípadné škody na majetku alebo škody spôsobené vlastníctvom a držbou budovy. Ako spoluvlastníci zároveň zodpovedajú aj za vájomne spôsobené škody.

Chcete sa bezplatne poradiť o poistení bytového domu?