Celoročné cestovné poistenie

Celoročné cestovné poistenie je pre ľudí, ktorí cestujú často do zahraničia na dovolenku ako turisti alebo služobne za účelom pracovnej cesty, prípadne sa dlhodobo zdržiavajú v cudzine – študenti, au pair, pracovný pobyt, turisti.

Na tento účel poisťovne ponúkajú vhodné produkty celoročného cestovného poistenia – celoročné karty. Podľa potrieb klienta sú zostavené typy produktov, zohľadňujúce účel pracovnej cesty a dôležitý je najmä spôsob cestovania, poisťovne zohľadňujú, či ide o viacnásobný výjazd alebo súvislý dlhodobý pobyt.

Cestovné poistenie online

Z tohto hľadiska sa vyskytujú na trhu tieto typy produktov:

  1. Celoročné cestovné poistenie pre viacnásobý výjazd počas roka (Multiple Trip), kedy jeden pobyt v zahraničí nepresahuje 90 dní (v niektorých poisťovniach len 45 dní alebo 30 dní)
  2. Celoročné cestovné poistenie bez nutnosti návratu do vlasti počas roka – vhodné pre študentov, au pair, podnikateľov, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí, atď.
  3. Viacročné cestovné poistenie individuálne alebo ako rodinný variant
  4. Celoročné poistenie do hôr, ktoré kryje náklady na zásah Horskej záchrannej služby

Ako si vybrať najvhodnejšie celoročné cestovné poistenie?

Pred uzatvorením celoročnej karty si ujasnite niekoľko otázok, ktoré ovplyvňujú výber správneho variantu krytia.

  • Cestujete len súkromne alebo niekedy aj pracovne? Ak občas chodíte aj na služobnú cestu, mali by ste mať dojednanú vhodnú tarifu.
  • Vykonávate rizikové povolanie alebo rizikové športy v zahraničí? V prípade, že si tieto rizikové činnosti nepripoistíte, poistná udalosť – úraz pri takej činnosti nebude poisťovňou uznaná a preplatená.
  • Do ktorých štátov cestujete? Keď cestujete len po Európe, nemusíte si uzatvárať poistenie na celý svet. Naopak, keď cestujete často po Európe a jedenkrát za rok letíte na týždeň do USA, môžete si uzavrieť celoročnú kartu s územnou platnosťou v Európe, a okrem toho osobitné jednorazové poistenie pre jednorazový pobyt v USA. Dajte veľký pozor na poistnú sumu (limit krytia) pre liečebné náklady v zahraničí. V chudobnejších štátoch vám stačí krytie okolo 100 000 €, v prípade ciest do vyspelých štátov západnej Európy, Japonska, Austrálie, Kanady, a najmä USA si vyberte radšej produkt s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, pretože v týchto krajinách sú ceny lekárskych zákrokov, hospitalizácie, operácií a ostatných zdravotných služieb vysoké.
  • Koľko bude trvať váš súvislý pobyt v zahraničí? V prípade častejších kratších ciest do zahraničia je vhodnejšie si uzatvoriť finančne výhodnejšie ročné cestovné poistenie pre prípad viacnásobných výjazdov do 90 dní.